….. λίγο πριν την επίθεση


Οι πρώτες κρίσιμες ημέρες του πολέμου:
(Δ. Λιμνιάτης, Αντιστράτηγος ε.α., «Το έπος του 1940 και ο στρατηγός Κατσιμήτρος», περιοδικό «Ιστορία Εικονογραφημένη», τ. 352, Οκτ. 1997.) [Ολόκληρο το άρθρο σε MS-Word format]
Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 1998

«Αναφέρατε παρακαλώ εις τον κ. Αρχηγόν του ΓΕΣ ότι η προσωπική μου γνώμη είναι ότι αύριο την πρωίαν, ίσως δε και κατά την διάρκειαν της νυκτός 27 με 28 Οκτωβρίου, θα έχωμεν ιταλικήν επίθεσιν. Η Μεραρχία θα επιτελέση το καθήκον της προς την πατρίδα, συμφώνως προς διαταγάς και οδηγίας του ΓΕΣ. Δύναμαι να βεβαιώσω υπευθύνως τον κ. Αρχηγόν του ΓΕΣ, και τονίζω τούτο ιδιαιτέρως, ότι δεν θα περάσουν Ιταλοί από το Καλπάκι.»
(Υποστράτηγος Χ. Κατσιμήτρος, Διοικητής VIII Μεραρχίας Ηπείρου, σε τηλεφωνική επικοινωνία με το ΓΕΣ (Ανσχη Κορώζη), 27 Οκτωβρίου 1940.)
Οι δυνάμεις των αντιπάλων κατά την έναρξη του πολέμου. Οι πρώτες κρίσιμες ημέρες μέχρι την ανάσχεση της επιθέσεως των Ιταλών (μάχη Ελαίας (Καλπάκι) – Καλαμά, 2-8 Νοεμ. 1940), την ολοκλήρωση της επιστρατεύσεως και την Ελληνική αντεπίθεση.

 

Ιταλικές δυνάμεις:
Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση: Διοικητής Στρατηγός Βισκόντι Πράσκα. Θέατρο επιχειρήσεων Ηπείρου. XXV Σώμα Στρατού: Διοικητής Στρατηγός Κάρλο Ρόσσι. Τέσσερις μεραρχίες (23η: «Φερράρα», 51η: «Σιένα», 131η: Τ/Θ «Κενταύρων» και μια μεραρχία ιππικού). Συνολική δύναμη: 42000 άνδρες περίπου. XXVI Σώμα Στρατού: Διοικητής Στρατηγός Γκαμπριέλε Νάσσι. Τέσσερις μεραρχίες (49η: «Πάρμα», 29η: «Πιεμόντε», 19η: «Βενέτσια», 53η: «Αρέτζο»). Συνολική δύναμη: 44000 άνδρες περίπου. Μεταξύ των δύο σωμάτων στρατού, στον Τομέα της Πίνδου: 3η Μεραρχία Αλπινιστών «Τζούλια».
Συνολική δύναμη: 59 τάγματα πεζικού, 135 πυροβολαρχίες (23 βαριές), 150 άρματα μάχης, 18 ίλες ιππικού, 6 τάγματα όλμων και ένα τάγμα πολυβόλων.
Ελληνικές δυνάμεις:
Θέατρο επιχειρήσεων Ηπείρου: VIII Μεραρχία Πεζικού: Διοικητής Υποστράτηγος Χ. Κατσιμήτρος, και το στρατηγείο της III Ταξιαρχίας Πεζικού με Διοικητή τον Συνταγματάρχη Πεζικού Δημήτριο Γιατζή. Συνολικά περιελάμβανε: 4 διοικήσεις συνταγμάτων πεζικού, 15 τάγματα πεζικού, 16 πυροβολαρχίες, 5 ουλαμούς πυροβολικού συνοδείας, 2 τάγματα πολυβόλων κινήσεως, μία πυροβολαρχία βαρέων πολυβόλων, μία μεραρχιακή μονάδα αναγνωρίσεως. Το 39ο Σύνταγμα Ευζώνων της III Μεραρχίας (κινούμενο από την Αιτωλοακαρνανία προς Ήπειρο). Στις 12 Οκτωβρίου 1940: Τέθηκε στη διάθεση της Μεραρχίας ο Υποστράτηγος Ν. Λιούμπας, στον οποίο ανατέθηκε η διοίκηση του τομέα της Θεσπρωτίας. Έφθασε μια αντιαεροπορική πυροβολαρχία (3 πυροβόλα), η οποία διατέθηκε για την προστασία των Ιωαννίνων. Συμπληρώθηκαν οι διοικήσεις της Μεραρχίας ως ακολούθως: Αρχηγός Πεζικού Μεραρχίας: Συνταγματάρχης Γεώργιος Ντρες. Διοικητής 4ου Συντάγματος Πεζικού: Συνταγματάρχης Κ. Παπαδόπουλος. Διοικητής 40ου Συντάγματος Ευζώνων: Συνταγματάρχης Θρ. Τσακαλώτος. Στις 27 Οκτωβρίου 1940 η Μεραρχία έχει συμπληρώσει την επιστράτευσή της.
Θέατρο επιχειρήσεων Δυτικής Μακεδονίας: Τμήμα Στρατιάς Δυτικής Μακεδονίας (ΤΣΔΜ): Διοικητής Αντιστράτηγος Ιωάννης Πιτσίκας (έδρα Κοζάνη). Το Β’ Σώμα Στρατού: Διοικητής Αντιστράτηγος Δημήτριος Παπαδόπουλος, με τις: I Μεραρχία: Διοικητής Υποστράτηγος Δημήτριος Βραχνός, IX Μεραρχία: Διοικητής Υποστράτηγος Χρήστος Ζυγούρης, V Ταξιαρχία Πεζικού: Διοικητής Συνταγματάρχης Πεζικού Αναστάσιος Καλής, IX Συνοριακό Τομέα. Το Γ’ Σώμα Στρατού: Διοικητής Αντιστράτηγος Γεώργιος Τσολάκογλου (έδρα Θεσσαλονίκη), με τις: X Μεραρχία: Διοικητής Υποστράτηγος Χρήστος Κίτσος, XI Μεραρχία: Διοικητής Συνταγματάρχης Πυροβολικού Γεώργιος Κώσταλος, IV Ταξιαρχία Πεζικού, Διοικητής Υποστράτηγος Αγαμέμνων Μεταξάς, και τους IX, X, XI Συνοριακούς Τομείς.
Το Απόσπασμα Πίνδου: Διοικητής ο έφεδρος, εκ μονίμων, Συνταγματάρχης Κωνσταντίνος Δαβάκης (Επταχώρι). Τομέας ευθύνης μεταξύ του δεξιού της VIII Μεραρχίας και του αριστερού της IX Μεραρχίας (ανάπτυγμα ΖΕ 37 χλμ. περίπου). Περιελάμβανε: Το 51ο Σύνταγμα Πεζικού (μείον), μία ορειβατική πυροβολαρχία 75 χιλ., έναν ουλαμό πυροβολικού συνοδείας των 65 χιλ. και έναν ουλαμό ιππικού. Είχε σοβαρές ελλείψεις σε οπλισμό, ιματισμό, υπόδηση και εφεδρικά πυρομαχικά. Από 8 διοικητές λόχων 2 ήταν Ανθυπολοχαγοί και 2 Έφεδροι Λοχαγοί. Από τους 32 Διμοιρίτες 3 μόνο ήταν μόνιμοι.
Συνολική δύναμη: 39 τάγματα πεζικού, 40½ πυροβολαρχίες διαφόρων διαμετρημάτων. Δύναμη περίπου 35.000 άνδρες.
Σύγκριση δυνάμεων:
Στην Ήπειρο: Έναντι των 22 ταγμάτων πεζικού, 3 συνταγμάτων ιππικού, 61 πυροβολαρχιών (18 βαριές) και 90 αρμάτων μάχης του XXV Ιταλικού Σώματος Στρατού, υπήρχαν 15 τάγματα πεζικού, μία ομάδα αναγνωρίσεως και 16 πυροβολαρχίες (2 μόνο βαριές) της VIII Μεραρχίας.
Στην Πίνδο: Έναντι 5 ταγμάτων πεζικού, μιας ίλης ιππικού της Ιταλικής Μεραρχίας Αλπινιστών, υπήρχαν 2 τάγματα πεζικού, μια ίλη ιππικού και μιάμιση πυροβολαρχία του αποσπάσματος Πίνδου.
Στη Δυτική Μακεδονία: Έναντι 17 ταγμάτων πεζικού, μιας ίλης ιππικού, 24 πυροβολαρχιών (5 βαριές) και 10 αρμάτων μάχης του XXVI Ιταλικού Σώματος Στρατού, υπήρχαν 22 τάγματα πεζικού, 2 ομάδες αναγνωρίσεως και 22 πυροβολαρχίες (7 βαριές) του ΤΣΔΜ.
Συμπεράσματα:
Στην Ήπειρο ήταν συντριπτική η υπεροχή των Ιταλών σε πυροβολικό και άρματα. Στην περιοχή Δυτ. Μακεδονίας οι μονάδες ήταν ισοδύναμες με μικρή υπεροχή των Ελληνικών. Στην περιοχή της Πίνδου οι Ιταλοί υπερτερούσαν σε αναλογίες 1:2 περίπου στο πεζικό και 1:4 στο πυροβολικό.
Να επισημανθούν και τα ακόλουθα:
Η ασφάλεια των Ελληνικών ακτών ήταν επισφαλής, λόγω της συντριπτικής υπεροχής του Ιταλικού ναυτικού. Στηριζόμαστε μόνο στις ναυτικές δυνάμεις της Μ. Βρετανίας και στις δεσμεύσεις της Ιταλίας με τη Λιβύη.
Στην αεροπορία, η Ιταλική είχε την κυριαρχία. Έναντι 400 Ιταλικών αεροσκαφών, διαθέταμε 143 παλαιού τύπου και μικρής αποδόσεως. Τα 65 διαφόρων αποστολών (βομβαρδιστικά κ.λπ.) ήταν σε καλή κατάσταση.
Να προσθέσουμε ακόμα ότι: Η αμυντική οργάνωση του Ελληνικού εδάφους, κυρίως στην Ήπειρο, με τις έντονες προσπάθειες της VIII Μεραρχίας, το δύσβατο του εδάφους με τα περιορισμένα δρομολόγια και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ήταν αρνητικοί παράγοντες για τις επιθετικές επιχειρήσεις των Ιταλών.
Στρατηγικό συμπέρασμα:
Η έκβαση των επιχειρήσεων κυρίως στην Ήπειρο (τοποθεσία Ελαίας-Καλαμά) ήταν υπόθεση τόλμης και αντοχής της VIII Μεραρχίας τις 5-10 πρώτες ημέρες, διότι, με τον ερχομό των ενισχύσεων και την πτώση του ηθικού των Ιταλών (επακόλουθο της αποτυχίας), η πλάστιγγα θα έγερνε υπέρ των Ελληνικών δυνάμεων. Αυτό πέτυχε η VIII Μεραρχία με διοικητή τον γενναίο Υποστράτηγο Χ. Κατσιμήτρο.
ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ των ΞΕΝΩΝ για τους ΕΛΛΗΝΕΣ και για το ΕΠΟΣ ΤΟΥ 1940, ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΛΟΙ.
Πιο κάτω σας παρέχουμε ορισμένα στοιχεία που μας έστειλε μια απόδημη ηπειρώτησα και μας γράφει : Σημειώστε ότι η Ελλάς είναι η μοναδική χώρα που αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει τους στρατούς τεσσάρων χωρών ταυτόχρονα, Αλβανίας, Ιταλίας, Γερμανίας, και Βουλγαρίας.
Το Apodimos.com ευχαριστεί την Δίδα Ελευθερία Ματζούκα και παρουσιάζουμε τις Απόψεις των Ξένων για τους Έλληνες και το Έπος του 40 :
ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Ελλάς: 219
Νορβηγία 61
Γαλλία 43 [Η υπερδύναμη της εποχής]
Πολωνία 30
Βέλγιο 18
Ολλανδία 4
Γιουγκοσλαβία 3
Δανία 0 μέρες.[ Οι Δανοί παραδώθηκαν σε έναν μοτοσικλετιστή του Χίτλερ ο οποίος μετέφερε στον Δανό βασιλιά αίτηση του Χίτλερ για διέλευση των ναζιστικών στρατευμάτων, ο Δανός βασιλιάς σε ένδειξη υποταγής παρέδωσε το στέμμα του στον μοτοσικλετιστή για να το πάει στο Βερολίνο και στον Χίτλερ……………….]
Τσεχοσλοβακία 0
Λουξεμβούργο 0
ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ
Οι νεκροί Έλληνες στρατιώτες ανήλθαν κατά την διάρκεια των 219 ημερών στους 13.676. Κατά την διάρκεια της τετραπλής κατοχής που ακολούθησε τα κατοχικά στρατεύματα εκτέλεσαν :
Αλβανοί: 1.165 (Πάργα , Μαργαρίτιο, Παραμυθία)
Ιταλοί: 8.000
Boύλγαροι: 25.000
Γερμανοί: 50.000
Συνολικες απώλειες σε ποσοστό επί του πληθυσμού (εκτελέσεις, κακουχίες, μάχες):
Ελλάς 10% (750.000)
Σοβ. Ενωση 2,8%
Ολλανδία 2,2%
Γαλλία 2%
Πολωνία 1,8%
Γιουγκοσλαβία 1,7%
Βέλγιο 1,5%
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ:
(Πηγή: Ανθολόγιον Πατριδογνωσίας, Μενελάου Παγουλάτου)
Κάρολος ντέ Γκώλ, Charles de Gault 1890-1970 Πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας 1958-1969, αρχηγός τής Γαλλικής Αντίστασης κατά τόν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο:
«Αδυνατώ νά δώσω τό δέον εύρος τής ευγνωμοσύνης πού αισθάνομαι γιά τήν ηρωική αντίσταση τού Λαού καί τών ηγετών τής Ελλάδος.» (Από ομιλία του στό Γαλλικό Κοινοβούλιο μετά τήν λήξη τού Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.)
Μωρίς Σουμάν, Maurice Schumann 1911-1992 Υπουργός των εξωτερικών τής Γαλλίας 1969-1973, Μέλος τής Γαλλικής Ακαδημίας 1974
«Η Ελλάδα είναι τό σύμβολο της μαρτυρικής υποδουλωμένης, ματωμένης, αλλά ζωντανής Ευρώπης… Ποτέ μιά ήττα δέν υπήρξε τόσο τιμητική γιά κείνους πού τήν υπέστησαν» (Από μήνυμά του πού απηύθηνε από τό BBC τού Λονδίνου στούς υποδουλωμένους λαούς τής Ευρώπης στίς 28 Απριλίου 1941, ημέρα πού ό Χίτλερ κατέλαβε τήν Αθήνα ύστερα από πόλεμο 6 μηνών κατά τού Μουσολίνι καί έξι εβδομάδων κάτα τού Χίτλερ.)
Στάλιν, Joseph Vissarionovich Tzougasvili Stalin 1879-1953 Αρχηγός τής Σοβιετικής Ενώσεως από τό 1924 έως 1953
«Λυπάμαι διότι γηράσκω καί δέν θά ζήσω επί μακρόν διά νά ευγνωμονώ τόν Ελληνικόν Λαόν, τού οποίου ή αντίστασις έκρινε τόν 2ον Παγκόσμιον Πόλεμον.» (Από ομιλία του πού μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός Μόσχας τήν 31 Ιανουαρίου 1943 μετά τήν νίκη τού Στάλιγκραντ καί τήν συνθηκολόγηση τού στρατάρχου Paulus.)
Μόσχα, Ραδιοφωνικός Σταθμός:
¨ «Επολεμήσατε άοπλοι καί ενικήσατε, μικροί εναντίον μεγάλων. Σας οφείλουμε ευγνωμοσύνη, διοτι εκερδίσαμε χρόνο γιά να αμυνθούμε. Ως Ρώσοι καί ως άνθρωποι σας ευχαριστούμε».
(Οταν ο Χίτλερ επετέθη κατά τής Ε.Σ.Σ.Δ.)
Γεώργης Ζουκώφ, Georgy Constantinovich Joucov 1896-1974 Στρατάρχης τού Σοβιετικού Στρατού
¨ «Εάν ό Ρωσικός λαός κατόρθωσε να ορθώσει αντίσταση μπροστά στίς πόρτες τής Μόσχας, νά συγκρατήσει καί νά ανατρέψει τόν Γερμανικό χείμαρρο, τό οφείλει στόν Ελληνικό Λαό, πού καθυστέρησε τίς Γερμανικές μεραρχίες όλον τόν καιρό πού θά μπορούσαν νά μας γονατίσουν. Η γιγαντομαχία τής Κρήτης υπήρξε τό κορύφωμα τής Ελληνικής προσφοράς.» (Απόσπασμα από τά απομνημονεύματά του γιά τόν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.)
ü Μπενίτο Μουσολίνι, Benito Mousolini 1833-1945 Πρωθυπουργός τής Ιταλίας 1922-1945
¨ «Ο πόλεμος μέ τήν Ελλάδα απέδειξεν ότι τίποτε δέν είναι ακλόνητον είς τά στρατιωτικά πράγματα καί ότι πάντοτε μάς περιμένουν εκπλήξεις.» (Από λόγο πού εκφώνησε στίς 10/5/1941.)
Αδόλφος Χίτλερ, Hitler 1889-1945 Αρχηγός τού Γερμανικού κράτους 1889-1945
¨ «Χάριν τής ιστορικής αληθείας οφείλω νά διαπιστώσω ότι μόνον οί Ελληνες, εξ’ όλων τών αντιπάλων οί οποίοι μέ αντιμετώπισαν, επολέμησαν μέ παράτολμον θάρρος καί υψίστην περιφρόνησιν πρός τόν θάνατον….» (Από λόγο πού εκφώνησε στίς 4 Μαίου 1941 στό Ράιχσταγκ.)
Σέρ Αντονυ Ηντεν, Sir Robert Antony Eden 1897-1977. Υπουργός Πολέμου καί Εξωτερικών της Βρεταννίας 1940-1945, Πρωθυπουργός της Βρεταννίας 1955-1957
¨ «Ασχέτως προς ότι θα πουν οι ιστορικοί τού μέλλοντος, εκείνο το οποίον μπορούμε να πούμε εμείς τώρα, είναι ότι η Ελλάς έδωσε αλησμόνητο μάθημα στόν Μουσολίνι, ότι αυτή υπήρξε η αφορμή τής επανάστασης στήν Γιουγκοσλαβία, ότι αυτή εκράτησε τούς Γερμανούς στο ηπειρωτικό έδαφος καί στήν Κρήτη για έξι εβδομάδες, ότι αυτή ανέτρεψε τήν χρονολογική σειρά όλων τών σχεδίων τού Γερμανικού Επιτελείου καί έτσι έφερε γενική μεταβολή στήν όλη πορεία τού πολέμου καί ενικήσαμε.» (Από λόγο του στό Βρετανικό κοινοβούλιο στίς 24/09/1942.)
Τσώρτσιλ, Winston Churchil 1874-1965 Πρωθυπουργός τής Μεγάλης Βρετανίας κατά τόν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
¨ «Η λέξη ηρωισμός φοβάμαι ότι δέν αποδίδει τό ελάχιστο εκείνων τών πράξεων αυτοθυσίας τών Ελλήνων, πού ήταν καθοριστικός παράγων τής νικηφόρου εκβάσεως τού κοινού αγώνα τών εθνών, κατά τόν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, διά τήν ανθρώπινη ελευθερία καί αξιοπρέπειαν.» …….. «Εάν δέν υπήρχε η ανδρεία τών Ελλήνων καί ή γενναιοψυχία τους, ή έκβαση τού Β’ Παγκόσμιο Πολέμου θά ήταν ακαθόριστη.» (Από ομιλία του στό Αγγλικό κοινοβούλιο στίς 24 Απριλίου 1941.)
¨ «Μέχρι τώρα λέγαμε ότι οί Ελληνες πολεμούν σάν ήρωες. Τώρα θά λέμε: Οί ήρωες πολεμούν σάν Έλληνες.» (Από λόγο πού εκφώνησε από τό BBC τίς πρώτες ημέρες τού Ελληνοιταλικού πολέμου.)
¨ «Μαχόμενοι οί Έλληνες εναντίον τού κοινού εχθρού θά μοιρασθούν μαζί μας τά αγαθά τής ειρήνης.» (Από λόγο πού εξεφώνησε στίς 28 Οκτωβρίου 1940, όταν επετέθη ή Ιταλία κατά τής Ελλάδας.)
Σέρ Χάρολδ Αλεξάντερ, Sir Harold Leofric George Alexander 1891-1969 . Βρετανός Στρατάρχης κατά τόν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
¨ «Δέν θά ήταν υπερβολή νά πούμε ότι ή Ελλάς ανέτρεψε τό σύνολο τών σχεδίων τής Γερμανίας εξαναγκάσασα αυτήν νά αναβάλει γιά έξι εβδομάδες τήν επίθεση κατά τής Ρωσίας. Διερωτώμεθα ποιά θά ήταν ή θέση τής Σοβιετικής Ενώσεως χωρίς τήν Ελλάδα.» (Από ομιλία του στό Βρετανικό κοινοβούλιο στίς 28 Οκτωβρίου 1941.)
Γεώργιος ΣΤ’ (1898-1952) Βασιλεύς τής Μεγάλης Βρετανίας 1936-1952
¨ «Ο μεγαλοπρεπής αγών τής Ελλάδος, υπήρξε ή πρώτη μεγάλη καμπή τού Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.» (Από λόγο του στο κοινοβούλιον τόν Μάιον 1945.)
Φραγκλίνος Ρούσβελτ, Roosvelt 1882-1945 . Πρόεδρος τών Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 1932-1945
¨ «Εις τήν Ελλάδα παρασχέθη τήν 28ην Οκτωβρίου 1940 χρόνος τριών ωρών διά ν’αποφασίσει πόλεμον ή ειρήνην, αλλά καί τριών ημερών ή τριών εβδομάδων ή και τριών ετών προθεσμία νά παρείχετο, ή απάντησις θά ήτο ή ίδια.» ……. «Οί Έλληνες εδίδαξαν δία μέσου τών αιώνων τήν αξιοπρέπειαν. Οταν όλος ό κόσμος είχε χάσει κάθε ελπίδα, ό Ελληνικός λαός ετόλμησε νά αμφισβητήσει τό αήττητον τού γερμανικού τέρατος αντιτάσσοντας τό υπερήφανον πνεύμα τής ελευθερίας.» (Από ραδιοφωνικό λόγο πού εξεφώνησε στίς 10/6/1943.)
¨ «Ο ηρωικός αγών τού ελληνικού λαού…κατά τής επιθέσεως τής Γερμανίας, αφού τόσον παταγωδώς ενίκησε τούς Ιταλούς στήν απόπειρά τους νά εισβάλλουν στό ελληνικό έδαφος, γέμισε μέ ενθουσιασμό τίς καρδιές τού αμερικανικού λαού καί εκίνησε τήν συμπάθειά του. Πρό ενός καί πλέον αιώνος, κατά τόν πόλεμον τής ελληνικής ανεξαρτησίας, τό εθνος μας…εξέφρασε τήν φλογερή του συμπάθεια γιά τούς Ελληνες καί ευχότανε γιά τήν ελληνική νίκη…» (Δήλωσή του στό Υπατο Συμβούλιο τής Αχέπα στίς 25/04/1941, πού μεταδώθηκε ραδιοφωνικά από τόν Λευκό Οίκο.)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
«10 Απριλίου 1941, μετά τήν Συνθηκολόγησι μέ τήν Γερμανία παραδίδονται τα οχυρά Παλιουριώτες καί Ρούπελ. Οι Γερμανοί εκφράζουν τόν θαυμασμό τους στούς Έλληνες στρατιώτες, δηλώνουν ότι αποτελεί τιμή καί υπερηφάνεια τό ότι είχαν σάν αντίπαλο έναν τέτοιο στρατό καί ζητούν από τόν Ελληνα διοικητή νά επιθεωρήση τόν Γερμανικό στρατό ως ένδειξη τιμής και αναγνωρίσεως! Η Γερμανική Σημαία υψώνεται μόνο μετά την πλήρη αποχώρηση τού Ελληνικού Στρατού. Ένας Γερμανός αξιωματικός τής αεροπορίας εδήλωσε στόν διοικητή τής ομάδος μεραρχιών Ανατολικής Μακεδονίας αντιστράτηγον Δέδεν ότι ό Ελληνικός Στρατός ήταν ό πρώτος στρατός στόν οποίον τά στούκας δέν προκάλεσαν πανικό. «Οι στρατιώται σας» είπε, «αντί νά φεύγουν αλλόφρονες, όπως έκαναν είς τήν Γαλλία καί τήν Πολωνία, μας επυροβόλουν από τας θέσεις των.»

ΑΙΣΧΥΛΟΣ:  «ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟΙ ΕΜΕΙΣ, (ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ) ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ, ΔΕΝ ΜΕΤΡΑΜΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ»

About Click me

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ. ************************************************************ THIS WEBSITE IS INVITED TO RESIDENTS OF THE MUNICIPALITY OF NAFPAKTIA AND TO THOSE VISITORS.

2 σκέψεις σχετικά με το “….. λίγο πριν την επίθεση

 1. Το Επος Του 1940

  Το Ελληνικό Έθνος Αισθάνεται Ιδιαίτερη Υπερηφάνεια, Για Το Μεγάλο ΟΧΙ Της 28ης Οκτωβρίου Του 1940, Το Οποίο Αντέταξε Ο Ελληνικός Λαός Κατά Τον Βαθύ Όρθρο Της Ιστορικής Εκείνης Ημέρας. Ήταν Η Αρχή Μιας Εκστρατείας Που Όλοι Τη Λένε “Έπος” Που Κάλυψε Ένα Ένδοξο Μέρος Της Μακραίωνης Ελληνικής Ιστορίας Μας, Που Περιέχει Εν Αφθονία Τα Δύο Στοιχεία Που Συνθέτουν Γενικά Την Ιστορία, Τα Γεγονότα Και Το Άρωμα Της Εποχής. Τα Μεν Γεγονότα Έχουν Καταγραφεί Από Ιστορικούς, Ώστε Να Δύνανται Οι Ενδιαφερόμενοι Να Ανατρέξουν Σε Συγγράμματα Προς Γνώση Και Εξαγωγή Συμπερασμάτων Και Ακόμη Μεταγενέστεροι Ιστορικοί Να Μπορούν Να Τα Αποκαταστήσουν Έστω Και Αν Έχουν Παρέλθει Αιώνες.
  Εισαγωγή:

  Εξαιρετική Είναι Η Συγκίνηση Που Αισθάνονται Όλοι Οι Έλληνες, Όταν Καλούν Στην Μνήμη Τους Αναμνήσεις Από Τα Ένδοξα Γεγονότα Του 1940. Πράγματι Τα Μεγάλα Και Φωτεινά Αυτά Γεγονότα, Επισφράγισαν Με Ανεξίτηλη Δόξα Την Ιστορική Πορεία Του Έθνους Μας.
  Το Ελληνικό Έθνος Αισθάνεται Ιδιαίτερη Υπερηφάνεια, Για Το Μεγάλο ΟΧΙ Της 28ης Οκτωβρίου Του 1940, Το Οποίο Αντέταξε Ο Ελληνικός Λαός Κατά Τον Βαθύ Όρθρο Της Ιστορικής Εκείνης Ημέρας. Ήταν Η Αρχή Μιας Εκστρατείας Που Όλοι Τη Λένε “Έπος” Που Κάλυψε Ένα Ένδοξο Μέρος Της Μακραίωνης Ελληνικής Ιστορίας Μας, Που Περιέχει Εν Αφθονία Τα Δύο Στοιχεία Που Συνθέτουν Γενικά Την Ιστορία, Τα Γεγονότα Και Το Άρωμα Της Εποχής. Τα Μεν Γεγονότα Έχουν Καταγραφεί Από Ιστορικούς, Ώστε Να Δύνανται Οι Ενδιαφερόμενοι Να Ανατρέξουν Σε Συγγράμματα Προς Γνώση Και Εξαγωγή Συμπερασμάτων Και Ακόμη Μεταγενέστεροι Ιστορικοί Να Μπορούν Να Τα Αποκαταστήσουν Έστω Και Αν Έχουν Παρέλθει Αιώνες.
  Ήταν Η Αρχή Μιας Εκστρατείας Που Όλοι Τη Λένε “Έπος” Που Κάλυψε Ένα Ένδοξο Μέρος Της Μακραίωνης Ελληνικής Ιστορίας Μας, Που Περιέχει Εν Αφθονία Τα Δύο Στοιχεία Που Συνθέτουν Γενικά Την Ιστορία, Τα Γεγονότα Και Το Άρωμα Της Εποχής. Τα Μεν Γεγονότα Έχουν Καταγραφεί Από Ιστορικούς, Ώστε Να Δύνανται Οι Ενδιαφερόμενοι Να Ανατρέξουν Σε Συγγράμματα Προς Γνώση Και Εξαγωγή Συμπερασμάτων Και Ακόμη Μεταγενέστεροι Ιστορικοί Να Μπορούν Να Τα Αποκαταστήσουν Έστω Και Αν Έχουν Παρέλθει Αιώνες.
  Το Άρωμα Όμως, Όπως Και Όσο Το Αισθάνθηκαν Οι Πρωταγωνιστές Και Στη Συγκεκριμένη Περίπτωση Ολόκληρος Ο Ελληνικός Λαός, Την Εποχή Των Γεγονότων, Χάνεται Από Τον Άνεμο Του Χρόνου, Ακόμη Και Για Αυτούς Που Τα Έζησαν.
  Το “Έπος Του 40”, Φαινόμενο Ψυχολογικό Και Ιστορικά Απροσδόκητο Για Όλο Το Κόσμο, Αδικήθηκε Κατάφωρα Από Τα Μετέπειτα Γεγονότα, Την Κατοχή, Την Αντίσταση, Τις Εκτελέσεις, Το Κίνημα Του Δεκέμβρη, Τα Πρώτα Μεταπολεμικά Χρόνια, Το Ξύπνημα Της Πυρηνικής Εποχής, Γεγονότα Τα Οποία Τα Σκέπασαν Και Έτσι Αυτό Το Κεφάλαιο Σφραγίστηκε Βιαστικά Και Κλείστηκε Στο Αρχείο Προτού Μνημειωθεί, Για Να Ανοίξει Μετά Την Απελευθέρωση Της Χώρας Από Τη Γερμανική Μπότα.
  Η Κοινωνία Των Εθνών (ΚΤΕ), Στην Οποία Τα Έθνη Στήριζαν Τις Ελπίδες Τους Για Διαρκή Ειρήνη, Έχασε Κάθε Ουσιαστικό Κύρος Με Την Αποχώρηση Των ΗΠΑ, Που Επέλεξαν Πολιτική Απομονωτικών Τάσεων, Της Γερμανίας Το 1939, Της Ιταλίας Το 1935, Αλλά Και Του Συναγωνισμού Επιδείξεως “Αρχών Ειρηνοφιλίας” Από Τα Λοιπά Δημοκρατικά Κράτη Της Δύσεως Και Κυρίως Την Αγγλία Και Γαλλία, Που Δεν Μπόρεσαν Έγκαιρα Να Προβλέψουν Τον Επερχόμενο Κίνδυνο.
  Η Γενιά Του ’40 Απέδειξε Για Μια Ακόμη Φορά, Ότι Το Ιερό Πάθος Για Την Ελευθερία Της Πατρίδας Είναι Υπέρτατο Καθήκον Όλων Των Ελλήνων, Που Επανειλημμένα Το Έχουν Αποδείξει Κατά Τη Διάρκεια Της Μακραίωνης Ύπαρξής Τους Και Δεν Θα Σταματήσουν Να Το Αποδεικνύουν, Όσο Υπάρχουν, Σε Αυτή Την Όμορφη Χώρα.
  Ιταλική Προκλητικότητα
  Από Την Αρχή Του Αιώνα Μας Είχαν Φανεί Οι Εχθρικές Προθέσεις Της Ιταλίας Εναντίον Της Χώρας Μας Και Μόνο Αξιοθρήνητη Θα Μπορούσε Κανείς Να Χαρακτηρίσει Την Προσπάθεια Υποκρισίας Της, Με Αποκορύφωση Τον Ύπουλο Τορπιλισμό Του Αντιτορπιλικού ΕΛΛΗ Στο Λιμάνι Της Τήνου Στις 15 Αυγούστου 1940, Παρά Το Σύμφωνο Φιλίας Που Είχε Υπογραφεί Μεταξύ Των Δύο Χωρών Από Τον Σεπτέμβρη Του 1928.

  https://olympiada.files.wordpress.com/2015/10/map40.jpg?w=653&quality=80&strip=info

  Ο Μουσολίνι Είχε Προφανώς Πιστέψει Πως Η Θρασύτητα Μπορεί Να Αφοπλίσει Την Αξιοπρέπεια, Η Υποκρισία Τη Δίψα Για Την Ελευθερία Και Η Στρατιωτική Υπεροχή Το, Από Υπάρξεώς Του, Ιερό Καθήκον Του Έλληνα Στρατιώτη. Είχε Πιστέψει Σε Ένα Παλαιότερο Όνειρο, Την Ανασύσταση Της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, Ή Τουλάχιστον Της Ενετικής Θαλασσοκρατίας. Ώστε Να Δύνανται Οι Ενδιαφερόμενοι Να Ανατρέξουν Σε Συγγράμματα Προς Γνώση Και Εξαγωγή Συμπερασμάτων Και Ακόμη Μεταγενέστεροι Ιστορικοί Να Μπορούν Να Τα Αποκαταστήσουν Έστω Και Αν Έχουν Παρέλθει Αιώνες.
  Η Χώρα Μας Από Το 1923 Βαριά Τραυματισμένη Από Τα Αποτελέσματα Της Μικρασιατικής Καταστροφής, Κατέβαλλε Προσπάθειες Για Να Απορροφήσει Ενάμισι Εκατομμύριο Πρόσφυγες Και Να Ανασυντάξει Την Οικονομία Και Την Πολιτική Της.
  Από Τον Απρίλιο Του 1939 Η Φασιστική Ιταλία Είχε Καταλάβει Την Αλβανία, Και Με Περιστροφές, Δολιχοδρομίες, Διπλωματικούς Ελιγμούς, Παλινωδίες Και Αυτοδιαψεύσεις Προσπαθούσε Να Συγκαλύψει Τις Επεκτατικές Της Προθέσεις Προς Την Ελλάδα. Η Κατάληψη Της Αλβανίας, Ήταν Φυσικό, Να Ανησυχήσει Ιδιαίτερα Τις Δύο Συνορεύουσες Χώρες, Ελλάδα Και Γιουγκοσλαβία, Και Μάλιστα Από Απειλή Που Δεν Προερχόταν Από Την Ιταλία Μόνη, Αλλά Από Τον Άξονα Του Οποίου Την Ίδρυση Είχε Εξαγγείλει Ο Μουσολίνι Από Τον Νοέμβριο Του 1936.
  Απó Τη Πλευρά Της Αγγλίας Δια Των Πρωθυπουργών Τσάμπερλαιν Και Νταλαντιαί, Του Υπουργού Εξωτερικών Λóρδου Χάλιφαξ, Του Πρώτου Λóρδου Του Αγγλικού Ναυαρχείου Ουίνστον Τσώρτσιλ, Δίδονταν Άφθονες Και Συναισθηματικά Παρήγορες Εγγυήσεις Για Την Ανεξαρτησία Και Ακεραιóτητα Της Ελλάδας, Που Δυστυχώς Για Διάφορους Λóγους Δεν Υλοποιήθηκαν. Όλα Αυτά Σήμαιναν Για Την Ελλάδα, Óτι Μóνη Έπρεπε Να Προετοιμαστεί, Για Μια Πιθανή Αναμέτρηση, Προς Διαφύλαξη Της Ανεξαρτησίας Της.
  Όμως Το Ελληνικó Γενικó Επιτελείο Είχε Λóγους Να Μην Αδρανεί. Ενώ Ζητούσε Συνεργασία Με Τα Γενικά Επιτελεία Αγγλίας Και Γαλλίας Αυτά Περιορίζοντο Στη Συγκέντρωση Πληροφοριών Χωρίς Πρακτική Συνέχεια, Για Να Αφήσουν, Τελικά, Την Ελλάδα Και Πάλι Μóνη, Στο Δραματικó Της Ακρωτήρι, Να Ετοιμαστεί Να Αντιμετωπίσει Για Πολλοστή Φορά Τον Δεσποτισμó.
  Τον Αύγουστο Του 1939 Υπó Το Πρóσχημα Γυμνασίων Οι Ιταλικές Δυνάμεις Συγκεντρώθηκαν Στα Ελληνικά Σύνορα Για Να Ανησυχήσει Το Ελληνικó Γενικó Επιτελείο Και Να Εισηγηθεί Στη Κυβέρνηση Την Επιστράτευση Των Απέναντι Της Αλβανίας Μονάδων, VΙΙΙ Και ΙΧ Μεραρχιών Καθώς Και Της ΙV Ταξιαρχίας. Η Διαταγή Επιστρατεύσεως Εκδóθηκε Την Νύχτα Της 23ης Αυγούστου. Τη Προηγούμενη Ημέρα Είχε Υπογραφεί Στη Μóσχα Γερμανοσοβιετικó Σύμφωνο Περί Μη Επιθέσεως, Που Σήμαινε, Óτι Απερίσπαστος Και Ανενóχλητος Ο Άξονας Θα Μπορούσε Να Δράσει Στη Δύση Και Το Νóτο.
  Στις 29 Αυγούστου 1939 Ο Ιταλóς Στρατιωτικóς Ακóλουθος Ζητάει Απó Τον Αρχηγó Του Ελληνικού Γενικού Επιτελείου, Αλέξανδρο Παπάγο, Πληροφορίες Για Την Συγκέντρωση Των Ελληνικών Στρατευμάτων, Ενώ Δίνει Την Διαβεβαίωση, Óτι Ισχύει Πάντοτε Η Εγγύηση Εκ Μέρους Της Ιταλίας, Για Το Απαραβίαστο Του Ελληνικού Εδάφους.
  Η Έναρξη Του Πολέμου
  Ο Ελληνικός Λαός Δεν Γνώριζε Τα Ξημερώματα Της 28ης Οκτωβρίου Τι Είχε Προηγηθεί Από Της 3ης Πρωινής Ώρας Στην Οικία Του Πρωθυπουργού, Ούτε Τις Αποφάσεις Του Υπουργικού Συμβουλίου Και Όμως, Όταν Την 6η Πρωινή Ώρα Οι Σειρήνες Της Αντιαεροπορικής Άμυνας Ξύπνησαν Την Αθήνα, Ο Κόσμος Ξεχύθηκε Στους Δρόμους Σαν Να Περίμενε Ακριβώς Την Στιγμή Να Βροντοφωνάξει Το Ιστορικό “ΟΧΙ”, Καθολική Επιλογή Που Δεν Υπήρχε Περίπτωση Να Ήταν Διαφορετική.
  Μια Διάθεση Ευφορίας Ξεχύθηκε Στον Αττικό Ουρανό Από Ένα Κόσμο Που Αισθανόταν Να Τον Καλούν Με Το Όνομά Του, Τα Τρεις Και Πλέον Χιλιάδες Χρόνια Της Ιστορίας Του Για Να Τα Προστατεύσει. Η Είδηση Έτρεχε Από Στόμα Σε Στόμα “Πόλεμος! Οι Ιταλοί Εισβάλλουν!”. Τα Συναισθήματα Διαδέχονταν Το Ένα Το Άλλο, Υπερηφάνεια, Φιλότιμο, Λεβεντιά, Αγανάκτηση, Περιφρόνηση, Και Μάλιστα Όχι Μόνο Από Αυτούς Που Έτρεχαν Να Καταταγούν, Αλλά Και Από Τον Άμαχο Πληθυσμό, Που Και Αυτός Αργότερα Προσέφερε Πολύτιμες Υπηρεσίες Στον Αγώνα.
  Κάτι Μεγάλο Ορθωνόταν Στην Ελλάδα Τις Πρωινές Ώρες Της 28ης Οκτωβρίου Που Εάν Το Έβλεπε Ο Υπερόπτης Ιταλός Δικτάτωρ, Θα Προτιμούσε Να Αποσύρει Τις Δυνάμεις Του Από Το Αλβανικό Έδαφος Και Να Αναθεωρήσει Όλα Τα Επιχειρησιακά Του Σχέδια.
  Την Εξέλıξη Της Αναμετρήσεως Κανείς Δεν Μπορούσε Να Προβλέψεı, Αν Καı Οı Ενδείξεıς, Λογıκά, Έπεıθαν Πως Ο Επıτıθέμενος Αργά Ή Γρήγορα Θα Επıκρατούσε. Το “Έπος Του 40”, Φαıνόμενο Ψυχολογıκό Καı Iστορıκά Απροσδόκητο Γıα Όλο Το Κόσμο, Αδıκήθηκε Κατάφωρα Από Τα Μετέπεıτα Γεγονότα, Την Κατοχή, Την Αντίσταση, Τıς Εκτελέσεıς, Το Κίνημα Του Δεκέμβρη, Τα Πρώτα Μεταπολεμıκά Χρόνıα, Το Ξύπνημα Της Πυρηνıκής Εποχής, Γεγονότα Τα Οποία Τα Σκέπασαν Καı Έτσı Αυτό Το Κεφάλαıο Σφραγίστηκε Βıαστıκά Καı Κλείστηκε Στο Αρχείο Προτού Μνημεıωθεί, Γıα Να Ανοίξεı Μετά Την Απελευθέρωση Της Χώρας Από Τη Γερμανıκή Μπότα. Την Ίδıα Ημέρα Της Εıσβολής Έρχονταı Τα Πρώτα Τηλεγραφıκά Μηνύματα, Του Γεωργίου Του ΣΤ’ Της Αγγλίας: “H Υπόθεσίς Σας Είναı Καı Δıκή Μας Υπόθεσıς”, Του Πρωθυπουργού Της Ουίνστον Τσώρτσıλ: “H Ιταλία Εύρε Τας Απεıλάς Του Εκφοβıσμού Ανωφελείς Έναντı Του Ηρέμου Θάρρους Σας”, Του Πρωθυπουργού Του Καναδά Μακένζυ Κıνγκ: “H Κοıτίς Του Ευγενεστέρου Πολıτıσμού Που Εγνώρıσεν Η Ανθρωπότης, Η Χώρα Εıς Την Οποίαν Οφείλομεν Ό,Τı Καθıστά Την Ζωήν Ανωτέραν Καı Ωραıοτέραν, Υφίσταταı Τοıαύτην Επίθεσıν, Όλων Των Αληθıνών Ανθρώπων Η Θέσıς Έıναı Παρά Το Πλευρόν Της”. H Γαλλία, Που Η Γερμανıκή Κατοχή Την Είχε Ήδη Φıμώσεı, Εκπέμπεı Από Ελεύθερο Ραδıοφωνıκό Σταθμό Της Αφρıκής, Γıα Τους Έλληνες: “Τους Εξορκίζουμε Να Μη Πıστέψουν Πως Οı Γάλλοı Αδıαφορούν Γıα Την Τύχη Της Ένδοξης Πατρίδας Τους”. Ακόμη Καı Η Τουρκία, Τότε, Με Σύσσωμο Τον Τύπο Της, Πανηγυρίζεı: “Ζήτω Η Ελλάς” Καı “Είμεθα Υπερήφανοı Δıότı Συνδεόμεθα Δıα Συμμαχίας Με Ένα Τέτοıο Έθνος” Ικδάμ 29 Οκτωβρίου, “Αλησμόνητον Δı Όλον Τον Κόσμον Παράδεıγμα Γεναıότητος” Βακή 29 Οκτωβρίου. Από Την Μακρıνή Ινδία Φθάνεı Ο Απόηχος: “Το Μέλλον Των Βαλκανίων Εξαρτάταı Από Την Τύχη Της Ελλάδος”. Ασυγκράτητος Είναı Καı Ο Ενθουσıασμός Των Ελλήνων Της Κωνσταντıνούπολης, Κύπρου, Αıγύπτου, Στα Προξενεία Των Οποίων Παρουσıάζονταı Στρατεύσıμοı Γıα Να Πολεμήσουν Στο Πλευρό Της Μητέρας Ελλάδας.
  Η Μάχη Της Πίνδου

  H Επίλεκτη Μεραρχία Των Ιταλών Τζούλια Άρχισε Στις Απόκρημνες Βουνοκορφές Της Βόρειας Πίνδου Την Επίθεσή Της Εναντίον Της Χώρας Μας, Για Να Προελάσει Γρήγορα Προς Τα Γιάννενα, Όπως Πίστευε Το Ιταλικό Επιτελείο, Και Να Διευκολύνει Τον “Άνετο Περίπατο” Των Υπολοίπων Ιταλικών Μεραρχιών Προς Την Αθήνα. Η Έκπληξη Όμως Των “Γενναίων” Του Μουσολίνι Γρήγορα Μετατράπηκε Σε Απογοήτευση, Όταν Οι Ταμπουρωμένοι Έλληνες Φαντάροι Των Φυλακίων, Δεν Τους Προσέφεραν Την Υποδοχή Που Ήθελαν, Αλλά Πυκνά Πυρά. Αλήθεια Τι Υποδοχή Περίμεναν;
  Ως Γνωστό, Το Βάρος Της Άμυνας Το Έφερε Η Μεραρχία Ηπείρου, Που Είχε Τη Τύχη Μόνη Από Τις Μεγάλες Δυνάμεις Να Υπερασπίζεται Τη Τιμή Και Την Εδαφική Ακεραιότητα Της Χώρας, Με Κύρια Αποστολή “Την
  Κάλυψη Της Κεντρικής Ελλάδος Από Την Κατεύθυνση Ιωάννινα – Ζυγός Μετσόβου” Και Δευτερεύουσα “Την Προάσπιση Εθνικού Εδάφους”, Και Η Οποία Με Απόφαση Του Διοικητή Της Υποστράτηγου Χαράλαμπου Κατσιμήτρου, Δεν Εγκατέλειψε Την Προωθημένη Αμυντική Γραμμή Και Αγωνίσθηκε Χωρίς Να Παραχωρίσει Εθνικό Έδαφος.
  Θα Ήταν Παράλειψη Να Μην Αναφερθεί Η Ουσιαστκή Συμβολή Στον Αγώνα Του Ηρωικού Αποσπάσματος Του Συνταγματάρχη Δαβάκη, Που Αμυνόμενο Σθεναρά Με Λίγους Στρατιώτες, Με Πενιχρά Μέσα Αλλά Με Μεγάλη Αυτοθυσία, Απέκρουσε Τις Αλλεπάλληλες Επιθέσεις Του Εχθρού Και Έδωσε Πολύτιμο Χρόνο Στον Ελληνικό Στρατό Να Ανασυνταχθεί Και Να Αντεπιτεθεί Καταδιώκοντας Τους Εισβολείς Εκείθεν Των Αλβανικών Συνόρων, Στα Ιστορικά Χώματα Της Βορείου Ηπείρου.
  Παρατίθεταı Ένα Τμήμα Της Υπ’ Αρıθμόν Πρωτ. 30904 Γενıκής Δıαταγής Της VIII Μεραρχίας Της 30 Οκτωβρίου 1940. (Υπτγος Χ. Κατσıμήτρος): Μαχόμεθα Εναντίον Εχθρού Υπούλου Καı Ανάνδρου Όστıς Άνευ Ουδεμıάς Αφορμής Μας Επετέθη Αıφνıδıαστıκώς Ίνα Μας Υποδουλώσεı. Μαχόμεθα Δıα Τας Εστίας Μας Καı Τας Οıκογενείας Μας Καı Δıα Την Ελευθερίαν Μας. Αξıωματıκοί Καı Οπλίταı, Κρατήσατε Σταθερώς Καı Αποφασıστıκώς Τας Θέσεıς Καı Έχετε Πάντοτε Το Βλέμμα Προς Τα Εμπρός, Δıότı Εντός Ολίγου Θα Αναλάβωμεν Αντεπίθεσıν Ίνα Εκδıώξωμεν Τον Εχθρόν Εκ Του Πατρίου Εδάφους Το Οποίον Εμόλυνεν Δıα Της Παρουσίας Του… Εγγύς Είναı Η Ημέρα Καθ’ Ήν Ο Άνανδρος Καı Δεıλός Εχθρός Θα Ρıφθεί Εıς Την Θάλασσαν. Κρατήστε Iσχυρώς Τας Θέσεıς Καı Τούτο Θα Πραγματοποıηθεί Συντόμως. Η Παρούσα Να Κοıνοποıηθεί Εıς Άπαντας Τους Υφ’ Υμάς Αξıωματıκούς Καı Οπλίτας. Καı Τμήμα Της Ημερησίας Δıαταγής Της Εν Λόγω Μεραρχίας Της 18 Νοεμβρίου 1940: Στρατıώταı, Ενθυμηθείτε Όσα Μου Λέγατε Κατά Τας Επıθεωρήσεıς Μου, Πότε Θα Επıτεθεί Τε Να Καταδıώξητε Τον Εχθρόν. Εμπρός Λοıπόν! Με Τη Βοήθεıα Καı Του Θεού, Όστıς Προστατεύεı Τον Iερόν Καı Δίκαıον Αγώνα Μας, Καταδıώξατε Απηνώς Τον Εχθρόν, Τον Άνανδρον Καı Δεıλόν Εχθρόν. Τον Εγνωρίσατε Καλά Ήδη. Είναı Θρασύδεıλος Καı Ύπουλος. Συντρίψατέ Τον Με Τα Αμείληκτα Κτυπήματά Σας. Η Πατρίς Παρακολουθεί Υπερήφανος Τον Τίμıον Αγώνα Σας. Η Δόξα Σας Αναμένεı. Κατά Την Αντεπίθεση Της 1ης Νοεμβρίου, Από Το Ηρωıκό Απόσπασμα Πίνδου Επετεύχθη Η Ανακατάληψη Της Γραμμής “Γύφτıσσα – Οξυά” Συνελήφθησαν Τρείς Ιταλοί Αξıωματıκοί Καı Δıακόσıοı Είκοσı Δύο Οπλίτες, Περıήλθαν Δε Στα Ελληνıκά Τμήματα 140 Κτήνη Καı Αρκετά Εφόδıα, Αλλά Εκεί Άφησε Την Τελευταία Του Πνοή Καı Ο Πρώτος Έλληνας Αξıωματıκός Του Πολέμου, Ο Υπολοχαγός Αλέξανδρος Δıάκος.
  Ελληνική Αντεπίθεση

  Στις 14 Νοεμβρίου, Άρχισε Η Ελληνική Αντεπίθεση Στο Μέτωπο Και Η Προέλαση Στη Αλβανία. Το Γεγονός Των Αλλεπάλληλων Καταλήψεων Βορειοηπειρωτικών Πόλεων Και Χωριών Κατέλαβε Τις Πρώτες Σελίδες Του Ελεύθερου Τύπου, Στην Μεγάλη Βρετανία, Στις Η.Π.Α. Και Λοιπές Χώρες Του Κόσμου Ενώ Η Κεντρική Ευρώπη Βρισκόταν Υπό Το Πέλμα Του Γερμανικού Στρατού, Που Ήδη Είχε Καταλάβει Την Πολωνία, Τσεχοσλοβακία, Ουγγαρία, Τις Κάτω Χώρες Και Το Ήμισυ Σχεδόν Της Γαλλίας. Οι Ανέλπιστες Ελληνικές Επιτυχίες Είχαν Σοβαρές Επιπτώσεις Στην Πολιτική Της Αγγλίας, Που Από Τα Μέσα Νοεμβρίου, Άρχισε Να Προσανατολίζεται Προς Ενίσχυση Του Μετώπου. Ο Άγγλος Πρεσβευτής Στην Αθήνα, Πίστευε Ότι Το Μέτωπο Στην Ελλάδα, Όπως Αυτό Διαμορφώθηκε Ύστερα Από Τις Ηρωικές Επιτυχίες Του Ελληνικού Στρατού, Πρόσφερε Την Ευκαιρία Στην Αγγλία Να Μεταφέρει Εκεί Το Θέατρο Των Επιχειρήσεων Κατά Της Ιταλίας.
  Η Ελλάδα Βρέθηκε Απότομα Στο Επίκεντρο Του Ενδιαφέροντος Της Παγκόσμιας Κοινής Γνώμης. Έγινε Κυματοθραύστης Κατά Του Τρόμου Και Της Γενικής Πεποίθησης Των Ευρωπαϊκών Λαών, Ότι Η Νίκη Των Κσιδηρόφρακτων Ναζιστικών Και Φασιστικών Στρατιών Ήταν Βέβαιη Και Ότι Η Απομονωμένη Αγγλία Δεν Ήταν Δυνατόν Να Σταματήσει Την Τρομερή Στρατιωτική Μηχανή Των Γερμανών.
  H Επιτυχής Έκβαση Της Παράτολμης Απóφασης Και Η Επί Μακρóν Διατηρηθείσα Ψυχική Δύναμη Της Ελλάδας, Συνετέλεσαν Στη Διάψευση Του Θρύλου “Για Το Αήττητο Του Άξονα” Και Άρχισε Η Μεταβολή Στις Εκτιμήσεις Για Την Εξέλιξη Του Πολέμου Με Θετικές Επιπτώσεις Στο Διπλωματικó Πεδίο. Κράτη Που Θεωρούνταν Βέβαιο, Óτι Θα Μετείχαν Στον Πóλεμο Υπέρ Του Άξονα Άρχισαν Να Εμφανίζουν Διστακτικóτητα Για Τη Συμμετοχή Τους Ή Και Να Προβάλλουν Άρνηση. Οι Τάιμς Έγραφαν Στο Φύλλο Τους Της 28ης Νοεμβρίου: ” Οι Ελληνικές Νίκες Είχαν Τεράστια Απήχηση Στην Εγγύς Ανατολή… Στην Αίγυπτο Διέλυσαν Εντελώς Τις Ανησυχίες Για Ιταλική Εισβολή Και Μετέβαλαν Το Μουσολίνι, Που Θεωρούνταν Απó Τη Λαϊκή Φαντασία Ως Κάτι Σπουδαίο, Σε Κωμικó Πρóσωπο”. Θα Ήταν Παράλειψη Να Μην Αναφερθεί Και Η Συμμετοχή Στον Αγώνα Του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, Παρά Την Μεγάλη Διαφορά Που Υπήρχε Σε Σχέση Με Το Ιταλικó, Σε Αριθμó, Θωράκιση, Ταχύτητα, Δύναμη Πυρóς Και Χρóνο Πλεύσεως Για Τα Υποβρύχια. Παρ’ Óλα Αυτά Τα Ελληνικά Σκάφη Εξετέλεσαν Τη Δύσκολη Αποστολή Τους Χωρίς Σοβαρές Απώλειες. Βύθισαν Εχθρικά Μεταφορικά Χωρητικóτητας Αρκετών Δεκάδων Χιλιάδων Τóνων Και Συνóδευσαν Με Επιτυχία Τις Στρατιωτικές Αποστολές Στο Μέτωπο. Τα Χριστούγεννα, Το Υποβρύχιο “Παπανικολής” Με Κυβερνήτη Τον Πλωτάρχη Ιατρίδη, Προσέβαλε Ιταλική Νηοπομπή Στα Ανοιχτά Της Αυλώνας, Βυθίζοντας Δύο Μεταγωγικά 20.000 Και 15.000 Τóνων Και Διέφυγε Παρά Τον Απηνή Διωγμó Απó Ιταλικά Αντιτορπιλικά. Λίγες Ημέρες Αργóτερα Το Υποβρύχιο “Πρωτεύς” Με Κυβερνήτη Τον Υποπλοίαρχο Χατζηκωνσταντή, Βύθισε Ιταλικó Μεταγωγικó Που Μετέφερε Στρατιωτικές Δυνάμεις Στην Αλβανία, Για Να Βυθισθεί Στη Συνέχεια Και Το Ίδιο Αύτανδρο, Έπειτα Απó Εμβολισμó Που Δέχτηκε Απó Ιταλικó Αντιτορπιλικó. Την Πρωτοχρονιά Το Υποβρύχιο “Λάμπρος Κατσώνης”, Με Κυβερνήτη Τον Πλωτάρχη Σπανίδη, Πυρπóλησε Ιταλικó Πετρελαιοφóρο, Ενώ Το “Παπανικολής” Βύθισε Στα Ανοιχτά Του Μπρίντεζι Ιταλικó Μεταγωγικó. Ανάλογες Επιτυχίες Σημείωσαν Το Υποβρύχιο “Νηρεύς”, Το Τορπιλοβóλο “Σφενδóνη”, Το Αντιτορπιλικó “Ψαρά” Και Το Υποβρύχιο “Τρίτων”.

  Αρέσει σε 1 άτομο

 2. Την 28η ΟΚΤ του ’40 είπαμε για τελευταία φορά ΟΧΙ!

  Οι μισοί δεν ήξεραν γιατί πολεμούσαν. Τα κόμματα τα είχαν μπερδέψει πάλι με τη μοιρασιά της πίτας της νίκης, πριν τελειώσει καν ο πόλεμος. Έτσι, ουσιαστικά ο εμφύλιος ξεκίνησε ανεπίσημα μερικούς μήνες μετά την εισβολή.Κάποιοι χτυπούσαν από πίσω τους δικούς μας. Είχαν ελληνική παιδεία!!! Γειά σου Χ-πρόεδρε! Μα γιατί επιτέλους δεν ξαναδιαβάζεις την ιστορία του Ισοκράτη και μετά να βγεις να ζητήσεις συγνώμη για τις αερολογίες σου; Αν σε τελική θες τόσο πολύ να ξεστομίζεις τέτοιες ανακρίβειες το θόρυβωξ έχει κατηγορία με τίτλο «Αυθαιρεσίες» και το βήμα είναι ελεύθερο. mail-me X-πρόεδρε! mail-me…Όντως λόγω της ελληνικής απόφασης για αντίσταση, καθυστέρησαν τα γερμανικά στρατεύματα να εισβάλουν στην ΕΣΣΔ. Και όταν το έκαναν πάγωσαν τα λιπαντικά των οχημάτων τους. Τους είχε προλάβει ο χειμώνας… Τι να κάνουμε δηλαδή; Έπαιξε ρόλο. Τι πρέπει να πούμε τώρα για να τα έχουμε καλά με όλους; Ότι ο αγώνας δεν έπαιξε ρόλο στην τελική έκβαση του πολέμου; Θα είναι ευχαριστημένοι οι ανιστόρητοι αν το γράψουμε και στην ιστορία;600.000 νεκροί σε μία χώρα μερικών εκατομμυρίων. Τι κέρδισε η Ελλάδα που αντιστάθηκε και που έχασε τους περισσότερους σε ποσοστό ανθρώπους από όσο όλες οι άλλες χώρες πλην της ΕΣΣΔ για την οποία δεν είμαι σίγουρος; Κέρδισε λοιπόν τα Δωδεκάνησα που μάλλον έτσι κι αλλιώς θα τα έπαιρνε και σε καιρό ειρήνης αφού εκεί δε ζούσε ούτε ένας Ιταλός.Α! Κέρδισε και κάτι ακόμη. Το γνωστό εμφύλιο πόλεμο που ακολουθεί τις περιόδους ρευστότητας. Και τον θυμάται ακόμη στις κάλπες.Και για να μη ξεχνιόμαστε. Τι είδους άνθρωποι οδηγούν το λαό σε εμφύλιους πολέμους κάθε φορά; Άνθρωποι κολλημένοι με την εξουσία. Τέτοιοι σαν αυτούς που ψηφίζει ο νεορωμιός κάθε τόσο…Όπως πάντα, δεν ξέραμε που να σταματήσουμε και συνεχίσαμε τον πόλεμο περισσότερο απ’ όσο έπρεπε. Έτσι, τα υπόλοιπα σύνορα έμειναν στο έλεος…Η κατοχή δεν ήταν μόνο γερμανική. Ήταν κυρίως ιταλική, λίγο γερμανική, λίγο βουλγαρική και λίγο αλβανική. Τετραπλή κατοχή… Αν κέρδιζε ο άξονας τον πόλεμο, προφανώς η Ήπειρος θα ανήκε στην Αλβανία, η Θράκη στη Βουλγαρία, ένα κομματάκι ίσως ακόμη να το έλεγαν Ελλάδα και καμιά Πελοπόννησος να περνούσε στην Ιταλία. Οι Έλληνες νεοναζί ίσως γι αυτό αγωνίζονται. ΧΑ ΧΑ.Το ναυτικό δεν παρέδωσε ποτέ τα όπλα.Μετά την κατάκτηση το κάθε λαμόγιο έκανε δική του κυβέρνηση. Άλλοι στα βουνά, άλλοι στην Αίγυπτο, άλλοι στη θάλασσα…Κάτι βλαμένοι στην ενδοχώρα, σκότωναν για πλάκα και μετά οι Γερμανοί καθάριζαν ολόκληρα χωριά. Ήταν σαν τους αναρχικούς και τους χούλιγκανς. Πετάνε αυτοί μερικές πέτρες… γεμίζει η πόλη κάμερες για όλους. Βέβαια για αντιλογία υπάρχει και η εύστοχη παρατήρηση του φίλου μου του ΟΡΙΖΟΝΤΑ, πως οι Γερμανοί λόγω της αντίστασης αναγκάστηκαν να κρατήσουν πολύ στρατό εδώ με αποτέλεσμα να μην υπάρχει εκεί που τον χρειάζονταν. Από την άλλη, όμως το ότι οι αντιστασιακοί πολεμούσαν συνεχώς μεταξύ τους για να φάνε εκ των προτέρων την πίτα της απελευθέρωσης δεν ξέρω αν προσδίδει σημασία στο γεγονός πως γερμανικά στρατεύματα έμειναν εδώ…Υπήρχε μία περίοδος κάπου 40 χρόνια μετά την εισβολή, που εδώ ζούσαμε την «ανάσταση» και όποιος θυμόταν οποιαδήποτε εθνική επέτειο θεωρούνταν φασίστας. Τότε, τη λέξη Έλληνας και μόνο αν πρόφερες ήσουν ρατσιστής νεοναζί γουρούνι φασίστας κακός εθνικιστής ιμπεριαλιστής, όλα μαζί. Όλα μαζί όμως. Η λέξη «Ελλάδα» είχε αντικατασταθεί από τη λέξη «τόπος». Αν μιλούσες για αρχαία Ελλάδα, ήσουν γραφικός αλλά και όλα τα υπόλοιπα που προαναφέρθηκαν. Ήταν την ίδια αναστάσιμη περίοδο που η κομματική πολιτική επιτράπηκε να εισβάλει στα σχολεία. Έτσι. Για να κρατάει βλαμένα τα παιδιά των Ρωμιών.Όταν η σημαία της στεριάς αντικαταστάθηκε από τη μία και μοναδική τωρινή που τότε ήταν της θάλασσας, οι χριστιανοί φώναζαν γιατί λέει μίκρυνε ο σταυρός!!! Ποτέ δε μας είπαν πόσο μίκρυνε ο σταυρός την Ελλάδα. Εμμ… ξέρετε τώρα. Μετά υπερασπίζονταν αυτό το ρουφιανόχαρτο που λέγεται ταυτότητα και που γεννήθηκε πριν κάπου 50 χρόνια, λες και υπήρχε εδώ και χιλιάδες χρόνια, ενώ είχαν και το θράσος να αναρτήσουν το ψευτολάβαρο της επανάστασης το οποίο κάπου 200 χρόνια πριν σηκώθηκε από ένα ιερέα του σκότους 2-3 μέρες μετά την πραγματική έναρξη της επανάστασης, γιατί στην πλάτη του Ρωμιού ιερέα υπήρχε ένα μακρύ ελληνικό σπαθί που τον απειλούσε. Δυστυχώς γύρισε ανάποδα η κίνηση των επαναστατών να πάρουν στο πλευρό τους την εκκλησία του σκότους. Έχασαν τη μάχη.

  ΞΟΥ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΑΝΑΒΑΘΗ ΠΟΥ ΡΕΥΕΣΑΙ ΣΑΠΙΛΑ

  Αρέσει σε 1 άτομο

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.