Η Δωρίδα και τα αντισταθμιστικά της Λίμνης του Μόρνου


Αποτέλεσμα εικόνας για Η Δωρίδα και τα αντισταθμιστικά της Λίμνης Μόρνου ΑΠΟΨΕΙΣ

γράφει ο: Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος *
Η τεχνητή λίμνη, δημιουργήθηκε στον Δήμο Δωρίδος, από το φράγμα στον ποταμό Μόρνο. Το φράγμα έχει ύψος 126 μέτρα και είναι το υψηλότερο χωμάτινο στην Ευρώπη. Οι εργασίες κατασκευής ολοκληρώθηκαν το 1979 και η κανονική λειτουργία άρχισε το 1981. Η λίμνη έχει χωρητικότητα 764 εκατ. κυβικά νερού και περίμετρο περίπου 60 χιλιόμετρα, ίση σχεδόν με τη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας την Τριχωνίδα. Με κανάλια μήκους 200 χιλιομέτρων, μεταφέρονται πάνω από 400 εκατ. κυβικά νερού το χρόνο στην Αττική και αποτελεί το μεγαλύτερο έργο μεταφοράς νερού στην Ευρώπη.

Αυτό το έργο, την αναγκαιότητα του οποίου κανένας δεν αμφισβητεί, κόστισε τεράστια ποσά στον έλληνα φορολογούμενο, προκειμένου οι κάτοικοι της Αττικής να είναι ασφαλείς με επάρκεια νερού.

Το κράτος όμως δεν αποδίδει κανένα αντισταθμιστικό όφελος στη Δωρίδα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις από την κατασκευή του, να κρατηθούν οι κάτοικοι στην περιοχή και να δημιουργήσουν συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης.

Κυριότερες επιπτώσεις σε περιβάλλον – οικοσυστήματα:

1.Η κατασκευή φραγμάτων σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, επιβάλει τη συνεχή ροή νερού στο ποτάμι κατ’ ελάχιστο σε ποσοστό 2% του νερού της λίμνης. Η ελεγχόμενη αυτή ροή ονομάζεται οικολογική παροχή και στην περίπτωση του Μόρνου δεν υπάρχει, κατά παράβαση της προαναφερθείσας νομοθεσίας. Ενδεικτικά περιβαλλοντικές επιπτώσεις λόγω της έλλειψης αυτής είναι:

 • Η μείωση των υδατικών αποθεμάτων του υδροφόρου ορίζοντα, κυρίως στην πεδιάδα του Μόρνου, αφού έχει χαθεί η κύρια πηγή παροχής νερού που συγκρατείται από το φράγμα.
 • Η διάβρωση των ακτών και η εισχώρηση του θαλάσσιου μετώπου στην ξηρά, λόγω μη απόθεσης ικανής φερτής ύλης. Το θαλάσσιο μέτωπο εισχωρεί στην ξηρά κατά 1 μέτρο το χρόνο. Η θάλασσα έχει ήδη εισχωρήσει 40 μέτρα στην ξηρά.
 • Η στέρηση των υδάτινων πόρων, έχει ως αποτέλεσμα να χαθεί το αρχικό φυσικό περιβάλλον του ποταμού που διέσχιζε τις περιοχές του Δήμου, με τα ανάλογα οφέλη για την χλωρίδα, την πανίδα και την τοπική οικονομία.

2.Ανυπαρξία δικτύου αποχέτευσης των οικισμών γύρω από τη λίμνη. Είναι ξεκάθαρο ότι τη λύση στο παραπάνω ζήτημα πρέπει να βρει και χρηματοδοτήσει το κράτος, που κατασκεύασε το συγκεκριμένο έργο και όχι ο Δήμος.

3.Το έργο δεν έχει λάβει περιβαλλοντική αδειοδότηση και δεν έχει εναρμονιστεί με τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές επιταγές, με αποτέλεσμα να έχουν σημειωθεί μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως προαναφέραμε.

Οικονομικές επιπτώσεις:

 1. Στην τοπική οικονομία, από το ασφυκτικό πλαίσιο των περιοριστικών όρων που έχουν επιβληθεί, χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση, σε ακτίνα 1.500 μέτρων περιμετρικά της λίμνης μη επιτρέποντας την αξιοποίηση ιδιοκτησιών για επενδυτικές πρωτοβουλίες. Αυτό γίνεται χωρίς καμία αποζημίωση ή απαλλοτρίωση, για όσους υφίστανται αυτές τις αρνητικές συνέπειες.
 2. Στο κόστος διαβίωσης των κατοίκων, που έχει πολλαπλασιαστεί από την πολύ μεγάλη αύξηση των πάσης φύσεως προϊόντων και υπηρεσιών, λόγω αύξησης των αποστάσεων των Κοινοτήτων, τόσο μεταξύ τους, όσο και από τα αστικά κέντρα.
 3. Την υποβάθμιση και σταδιακή εξαφάνιση των κτηνοτροφικών μονάδων που λειτουργούν εντός της ζώνης των 1.500 μέτρων. Πριν από τη δημιουργία της λίμνης λειτουργούσαν πάνω από 70 κτηνοτροφικές μονάδες. Σήμερα έχουν απομείνει 40. Με την επιβολή του προαναφερθέντος περιοριστικού πλαισίου, καμία κτηνοτροφική μονάδα δεν μπορεί πλέον να ανανεώσει την άδεια λειτουργίας της, ούτε να υπαχθεί σε πρόγραμμα βελτίωσης με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της. Είναι αυτονόητο ότι όλες οι υφιστάμενες μονάδες οδηγούνται νομοτελειακά σε κλείσιμο.Αυτό το γεγονός έχει ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή του Δήμου Δωρίδος, διότι η κτηνοτροφία και αντίστοιχες επιχειρήσεις μεταποίησης, αποτελούν πάνω από το 60% της οικονομικής δραστηριότητας.
 4. Το κράτος φαίνεται να αγνοεί πλήρως τις νέες τεχνολογίες επεξεργασίας αποβλήτων, εφαρμόζοντας ένα ξεπερασμένο θεσμικό πλαίσιο, χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση, δημιουργώντας εμπόδια στην αδειοδότηση, εγκατάσταση και λειτουργία ήπιων και μη ρυπογόνων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων γύρω από τη λίμνη. Τρανό παράδειγμα σύγκρισης περιπτώσεων, αποτελεί η αξιοποίηση της παραλίμνιας ζώνης στην Λίμνη Πλαστήρα και της ερημοποίησης που παρατηρείται γύρω από τη Λίμνη του Μόρνου, παρά το γεγονός ότι το νερό και των δύο λιμνών προορίζεται και για ύδρευση.

Αντισταθμιστικά ωφελήματα:

Με αναμφισβήτητα δεδομένα όλα τα παραπάνω πρέπει να υπάρξει απόδοση Αντισταθμιστικού Ωφελήματος στον Δήμο Δωρίδος, υπολογισμένο σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και το σχετικό μαθηματικό μοντέλο, για την περιβαλλοντική και συνακόλουθα οικονομική ζημία που έχει υποστεί η Δωρίδα. Το αντισταθμιστικό ωφέλημα, υπολογισμένο από το έτος εφαρμογής της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας, χωρίζεται σε : 

 1. Κατ’ αποκοπή ποσό.
 2. Ετήσια καταβολή, για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται ο Δήμος Δωρίδος τις επιπτώσεις από την ύπαρξη και λειτουργία της τεχνητής λίμνης του Μόρνου.

Παρά το γεγονός ότι όλοι οι θεσμικοί παράγοντες της Πολιτείας αναγνώρισαν το δίκαιο του αιτήματος, δεν προχώρησαν στην αναγκαία νομοθετική ρύθμιση που θα έδινε οριστική λύση στο πρόβλημα.

Κατά συνέπεια, ο Δήμος πρέπει να συνεχίσει τη διαδικασία διεκδίκησης αντισταθμιστικού ωφελήματος από το κράτος για την άρση των επιπτώσεων, που είχε, έχει και θα έχει στο διηνεκές για τη Δωρίδα, η κατασκευή του φράγματος και η δημιουργία της τεχνητής λίμνης του Μόρνου, επιπτώσεις που δεν υφίσταται καμία άλλη περιοχή της Ελλάδας.

Ο Δήμος πρέπει να λάβει από τα πολιτικά κόμματα, ξεκάθαρες, δημόσιες και δεσμευτικές απαντήσεις για τη στήριξη του αιτήματος του, περί καταβολής αντισταθμιστικού ωφελήματος.

Παράλληλα πρέπει να συνεχίσει την αξιοποίηση των δυνατοτήτων προσφυγής στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως οι Επιτροπές Αναφορών, Περιβάλλοντος, Προϋπολογισμού, Ανταγωνισμού, προκειμένου να εφαρμοστούν οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατάφωρα παραβιάζονται, παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει δεκτές από το κράτος.


Advertisement

3 σκέψεις σχετικά με το “Η Δωρίδα και τα αντισταθμιστικά της Λίμνης του Μόρνου

 1. Μια ανεκπλήρωτη υποχρέωση του κράτους προς τις τοπικές κοινωνίες

  αίτημα αντισταθμιστικών για τα νερά του Ευήνου και του Μόρνου

  Για την υδροδότηση των περιοχών της αρμοδιότητάς της, η ΕΥΔΑΠ προμηθεύεται ακατέργαστο νερό, κυρίως από επιφανειακούς υδατικούς πόρους (Μαραθώνας, Υλίκη, Μόρνος, Εύηνος). Από τους ταμιευτήρες αυτούς, μόνο αυτός της Υλίκης είναι φυσικός, ενώ οι υπόλοιποι έχουν δημιουργηθεί με την κατασκευή φραγμάτων σε κατάλληλα σημεία στην κοίτη των αντίστοιχων ποταμών Ευήνου, Μόρνου και Χαράδρου (φράγμα Μαραθώνα). Στις πηγές υδροληψίας που χρησιμοποιεί η ΕΥΔΑΠ περιλαμβάνονται και υπόγειοι υδατικοί πόροι που αξιοποιούνται με τη λειτουργία 100 γεωτρήσεων συνολικής ετήσιας αντλητικής ικανότητας 70-125 εκατ. κ.μ. νερού περίπου ανά έτος. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι δημόσιοι πόροι μεταφέρονται στην ιδιωτική πρωτοβουλία με συνέπεια την εκμετάλλευσή τους από ιδιωτικά συμφέροντα, χωρίς όμως την αντίστοιχη παροχή οφέλους στις τοπικές κοινωνίες που στερούνται το αγαθό.

  Το έργο εκτροπής των νερών του Ευήνου τροφοδοτεί την πρωτεύουσα μέσω του ταμιευτήρα του Μόρνου με πόσιμο νερό από την Ευηνολίμνη, που βρίσκεται μεταξύ του Δήμου Θέρμου και του Δήμου Ναυπακτίας. Παρά το γεγονός ότι το φράγμα κατασκευάστηκε μεταξύ των Τοπικών Κοινοτήτων Διπλατάνου Δήμου Θέρμου και Αγίου Δημητρίου Δήμου Ναυπακτίας, προκαλώντας στην περιοχή των Δήμων αυτών μόνιμες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή της τεχνητής λίμνης, δεν έχει προβλεφθεί, όπως έπρεπε, η κοινωνική ανταπόδοση προς την τοπική κοινωνία εκ μέρους του κράτους αλλά και της εταιρείας που αντλεί πόρους από την περιοχή.

  Αντίστοιχη είναι η περίπτωση του ταμιευτήρα του Μόρνου της Φωκίδας ως πηγή υδροληψίας της ΕΥΔΑΠ. Ο ποταμός Μόρνου πηγάζει στην Ορεινή Ναυπακτία και την Ορεινή Δωρίδα και το φράγμα που βρίσκεται επ’ αυτού είναι το υψηλότερο χωμάτινο φράγμα της Ευρώπης. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, το οποίο ενίσχυσε την υδροδότηση της Αθήνας, χωρίς όμως και πάλι να προβλέπονται αντίστοιχα αντισταθμιστικά οφέλη για την τοπική κοινωνία του Δήμου Ναυπακτίας και του Δήμου Δωρίδας.

  Δηλαδή, ενώ η τοπική κοινωνία και συγκεκριμένα οι Δήμοι Ναυπακτίας, Θέρμου και Δωρίδας παραχωρούν προς εκμετάλλευση ένα αγαθό, δεν έχουν λάβει έως τώρα κανενός είδους σχετική ανταπόδοση.Δεν είναι δυνατόν οι παραπάνω υδάτινοι πόροι να χρησιμοποιούνται για την υδροδότηση της Αττικής και οι τοπικές κοινωνίες να λαμβάνουν μηδαμινά οφέλη.

  Αποτελεί κοινή πεποίθηση των πολιτών, της τοπικής κοινωνίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης ότι απαιτείται η ενεργοποίηση της Πολιτείας και η παροχή αντισταθμιστικών οφελών από την εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων και να στηριχθούν οι τοπικές κοινωνίες, με την πραγματοποίηση έργων όπως η βελτίωση του οδικού δικτύου και του δικτύου ύδρευσης της περιοχής της Ορεινής Ναυπακτίας, Ορεινού Θέρμου και Ορεινής Δωρίδας.Η πρόβλεψη δε, κάποιου ανταποδοτικού τέλους από την ΕΥΔΑΠ προς τους Δήμους θα μπορούσε να στηρίξει πραγματικά την υλοποίηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών έργων στην περιοχή αυτή.

  ΚΙ ΕΡΩΤΟΥΜΕ :

  Υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός για την παροχή αντισταθμιστικών οφελών από την εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων των Δήμων Ναυπακτίας, Θέρμου και Δωρίδας ; Ποιό είναι το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών που πρόκειται να υλοποιηθούν ;
  Σκοπεύουν τα αρμόδια Υπουργεία να αναλάβουν νομοθετική πρωτοβουλία που θα ρυθμίζει τη σχέση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την ΕΥΔΑΠ και θα κατοχυρώνει την παροχή μόνιμου ανταποδοτικού τέλος προς τις τοπικές κοινωνίες;
  Πως σχεδιάζουν να υποστηρίξουν τα αρμόδια Υπουργεία τις αναφερόμενες περιοχές που συμβάλλουν καταλυτικά στην υδροδότηση του λεκανοπεδίου της Αττικής;


  ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΘΕΜΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΕΣΚΥΨΕ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΗ ΛΥΣΗ …..

  ΚΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΔΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ, ΝΑ ΣΤΡΑΦΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΤΙΚΑ ΔΙΑΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΒΡΑΘΕΙ ΚΑΜΙΑ ΛΥΣΗ…..

  Αρέσει σε 1 άτομο

 2. 10.2.17

  XΡ.ΣΠΙΡΤΖΗΣ – Π ΣΚΟΥΡΕΤΗΣ : ΚΟΝΤΡΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΆ

  Ημερομηνία δημοσίευσης:09/02/2017

  -Καμιά περιβαλλοντική επιβάρυνση δεν βλέπει η ΕΥΔΑΠ που τονίζει ότι αναβαθμίστηκε η περιοχή με την τεχνητή λίμνη και κατέστη τουριστική.- ρίχνει στο τραπέζι ποσοστό από το «περιβαλλοντικό τέλος» πατώντας το μπαλάκι στο υπουργείο. –Την άποψή της υιοθετεί ο υπουργός Υποδομών και την αποστέλλει ως απάντηση στο Βουλευτή της ΝΔ κ. Θ.Φορτσάκη.
  -«Το υπουργείο Εσωτερικών προτίθεται να αντιμετωπίσει το θέμα δεδομένης της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης», απαντά ο κ. Πάνος Σκουρλέτης στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρέα Λοβέρδο.
  Σε σύγκρουση γιγάντων φαίνεται να οδηγούμαστε για το θέμα των αντισταθμιστικών, αφού οι υπερυπουργοί Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης και Υποδομών κ. Χρήστος Σπίρτζης φαίνεται να έχουν τελείως διαφορετική άποψη για το θέμα, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των ιδίων σε ερωτήσεις των Βουλευτών Ανδρέα Λοβέρδου και Θεόδωρου Φορτσάκη.
  Το υπουργείο Εσωτερικών
  Από τις μέχρι σήμερα δημόσιες τοποθετήσεις, τόσο του ιδίου του υπουργού Εσωτερικών κ. Πάνου Σκουρλέτη, όσο και του Βουλευτή Φωκίδας κ. Ηλία Κωστοπαναγιώτου, διακρίνεται η πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του συγκεκριμένου υπουργείου να νομοθετηθούν αντισταθμιστικά οφέλη.
  Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Πάνος Σκουρλέτης σε απάντησή του (αρ.πρωτ. 2928/19.12.2016, προς τον Βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης (ΠΑΣΟΚ) σημειώνει ότι προτίθεται να το αντιμετωπίσει.
  Ειδικότερα, στην ερώτηση του κ. Λοβέρδου, με τίτλο, αντισταθμιστικά από ΕΥΔΑΠ ΑΕ, σημειώνει τα ακόλουθα:
  «Το υπουργείο Εσωτερικών εξετάζει τις διατάξεις που έχουν περιληφθεί στο Πολυνομοσχέδιο για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θα προχωρήσει στην κατάθεσή του στις αρχές του επόμενου έτους (σ.σ. εννοεί αρχές 2017). Ύστερα από επεξεργασία και διαβούλευση των κρινόμενων ζητημάτων, μεταξύ των οποίων και το συγκεκριμένο τέλος των εν λόγω δήμων, το υπουργείο Εσωτερικών προτίθεται να τα αντιμετωπίσει, δεδομένης της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης», καταλήγει.
  Παράλληλα συναντήθηκε την Τρίτη 31/01/2017, στις 14.00, στο Υπουργείο Εσωτερικών με τον Υπουργό κ. Σκουρλέτη ο Βουλευτής του νομού κ. Ηλίας Κωστοπαναγιώτου. Στην συνάντηση αναλύθηκαν όλα τα φλέγοντα θέματα του νομού Φωκίδας, με πρώτο και κορυφαίο τα αντισταθμιστικά, όπως αναφέρει το δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Βουλευτής.
  Αναλυτικά, για το σκέλος των αντισταθμιστικών που είναι και το κυρίαρχο ζήτημα, ο Βουλευτής σημειώνει: «Αναζητήθηκαν λύσεις στο θέμα των αντισταθμιστικών του Μόρνου όπου ο Βουλευτής εισηγήθηκε, με συγκεκριμένα επιχειρήματα, να ενταχθούν στην συγκεκριμένη ρύθμιση και οι δύο δήμοι του νομού, Δ.Δελφών και Δ.Δωρίδας. Σημειώθηκε από τον Υπουργό ότι θα υπάρξει άμεση συνέργεια με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ.Σπίρτζη, ώστε να δρομολογηθεί άμεσα το πάγιο και δίκαιο αυτό αίτημα των πολιτών του νομού».
  Το υπουργείο Υποδομών
  Στην απάντησή του ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστος Σπίρτζης προς το βουλευτή κ. Φορτσάκη υιοθετεί κείμενο του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΥΔΑΠ κ. Γιάννη Μπενίση με το οποίο φαίνεται η περιοχή μας να οφείλει και χάρη στην ΕΥΔΑΠ, καθώς λόγω της λίμνης αναβαθμίστηκε και κατέστη τουριστική!
  Επιπλέον, επιχειρεί να αποπροσανατολίσει για τις διεκδικήσεις των δήμων της περιοχής μας, προβάλλοντας ως εναλλακτική, τα αντισταθμίσματα να προκύψουν από το Περιβαλλοντικό Τέλος που είναι στα σκαριά. Κάτι που όμως δεν μπορεί να συμβεί.
  Επίσης, ισχυρίζεται ότι αν μπει αντισταθμιστικό όφελος το κόστος θα επιμεριστούν οι καταναλωτές της Αθήνας, ωστόσο μπορεί άνετα να προκύψει από τα τεράστια κέρδη της εταιρείας και τα διαφημιστικά πακέτα που μοιράζει αφειδώς σε ΜΜΕ και Συλλόγους που συμμετέχουν στελέχη της για εκδηλώσεις λαϊκής κατανάλωσης.
  Η ΕΥΔΑΠ στην απάντησή της, με αρ. πρωτ. 3/11-1-2017, αναφέρει τα εξής:
  Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. αναφορικά με το ανωτέρω έγγραφό σας, ως λειτουργός και συντηρητής του Ταμιευτήρα Μόρνου, σας ενημερώνει για τα εξής:
  1.Το φράγμα και ο ταμιευτήρας του μόρνου βρίσκονται εντός του Δήμου Δωρίδας. Στο δήμο Δελφών ανήκει ένα μικρό μέρος της λεκάνης απορροής του Ποταμού Μόρνου.
  Οι όποιοι περιορισμοί σε χρήσεις γης, επηρεάζουν και σε περιοχές όπου δε θα μπορούσε να αναπτυχθεί καμιά από τις χρήσεις που απαγορεύονται λόγω του ταμιευτήρα.
  Σύμφωνα με την πρόσφατα διενεργηθείσα Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη που εκπόνησε η ΕΥΔΑΠ ΑΕ (Ιούνιος 2016), δεν προκύπτουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις δεδομένης της καλής και σταθερής κατάστασης των οικοσυστημάτων κατάντη του φράγματος.
  Αντίθετα, η κατασκευή της τεχνητής λίμνης, μιας λίμνης εξαιρετικής ομορφιάς, έχει συμβάλει στο να τοποθετηθεί η περιοχή στον τουριστικό χάρτη. Η εικόνα της λίμνης δεσπόζει στις παρουσιάσεις του Δήμου και σε όλους τους τουριστικούς οδηγούς. Γύρω από τη λίμνη υπάρχει οδός που ευνοεί ιδιαίτερα την τουριστική αξιοποίηση με έμφαση στη φύση και τα παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής. Με την κατασκευή του ταμιευτήρα βελτιώθηκε σημαντικά το οδικό δίκτυο της περιοχής. Μετά την κατασκευή του φράγματος υπάρχει αντιπλημμυρική προστασία των κατάντη περιοχών που επιτρέπει χρήσεις πλησιέστερα στην κοίτη. Το υδάτινο σώμα λόγω της θερμοχωρητικότητάς του περιορίζει τα ακραία θερμοκρασιακά φαινόμενα. Με την κατασκευή των έργων της σήραγγας που διαπερνά τον ορεινό όγκο της Γκιώνας και του υδραγωγείου Μόρνου – Αθηνών κατέστη δυνατή η υδροδότηση των τοπικών δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου δελφών (Άμφισσας, Ιτέας, Δελφών, Δεσφίνας κ.α.)
  2.Κανένα δημοτικό διαμέρισμα του δήμου Δωρίδας δεν υδρεύεται και κατ’ επέκταση δεν αποδίδει λογαριασμό στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ.
  Αντίθετα στο δήμο Δελφών παρέχεται ανεπεξέργαστο (αδιύλιστο) νερό από το υδραγωγείο Μόρνου – Αθηνών, στις εγκαταστάσεις των ταχυδιυλιστηρίων (ΤΧΔ) που διαθέτει ο ίδιος ο Δήμος στην Άμφισσα και τη Δεσφίνα, μέσω των οποίων υδρεύονται τα δημοτικά διαμερίσματα που αναφέρονται παραπάνω. Τα ΤΧΔ και το δίκτυο του καθαρού νερού ανήκουν και λειτουργούν από το Δήμο Δελφών. Ο Δήμος αγοράζει μόνο το ανεπεξέργαστο νερό με χρέωση του αντίστοιχου κόστους αυτού, όχι στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ, αλλά στην εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ, ΝΠΔΔ που ελέγχεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
  Υπενθυμίζεται ότι, η υδροδότηση των εν λόγω περιοχών θα ήταν εξαιρετικά δυσχερής χωρίς την κατασκευή των έργων του φράγματος και του υδραγωγείου Μόρνου.
  Να υπογραμμίσουμε ότι σύμφωνα με το ισχύον από 30/06/2016 Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμιών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, η οικολογική κατάσταση των 12 ποτάμιων υδάτινων σωμάτων (το 100%) της ΛΑΠ GR0421του Μόρνου είναι σε καλή κατάσταση. Αντίστοιχα η χημική κατάσταση των ποτάμιων υδάτινων σωμάτων του ποταμού Μόρνου είναι κατά 75% καλή και 25% άγνωστη.
  Επισημαίνεται ότι η ύπαρξη άγνωστης κατάστασης δεν οφείλεται στη δημιουργία της τεχνητής λίμνης του Μόρνου διότι στο ευρύτερο Υδάτινο Διαμέρισμα, υπάρχουν ποτάμια υδατικά σώματα σε μέτρια ή άγνωστη κατάσταση χωρίς να επηρεάζονται από παρουσία της τεχνητής Λίμνης.
  Συμπερασματικά και κατόπιν των ανωτέρω, δεν προκύπτει περιβαλλοντική επιβάρυνση της περιοχής.
  Σε ό,τι αφορά στο αίτημα περί αντισταθμιστικών οφελών, αυτό εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της εταιρείας μας, η οποία αποτελεί τον συντηρητή και λειτουργό του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος, μέσω του οποίου υδροδοτείται το Λεκανοπέδιο Αττικής, στο οποίο βεβαίως συμπεριλαμβάνεται η τεχνητή λίμνη, το φράγμα και το υδραγωγείο του Μόρνου.
  Παρόλα αυτά πρέπει να αναφέρουμε ότι τα αντισταθμιστικά αυτά θα επιβαρύνουν τους καταναλωτές κατοίκους της Αττικής, πολλοί από τους οποίους, ειρήσθω εν παρόδω, κατάγονται και διατηρούν κοινωνικούς και οικονομικούς δεσμούς με τους παραπάνω αναφερόμενους δήμους.
  Ενημερώνουμε όμως ότι στην υπό υπογραφή, ΚΥΑ της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, για την κοστολόγηση και την τιμολόγηση του νερού, προβλέπεται να λαμβάνεται υπόψη Περιβαλλοντικό Τέλος που αποτελεί την οικονομική συνεισφορά του τελικού χρήστη ανά κυβικό μέτρο καταναλωθέντος ύδατος, που αντιστοιχεί στο Περιβαλλοντικό Τέλος και στο Κόστος του Πόρου. Από αυτό ενδεχομένως θα μπορούσαν να προκύψουν τα όποια αντισταθμίσματα για ανάκτηση των υδατικών σωμάτων που υποβαθμίστηκαν από τη χρήση του ύδατος», καταλήγει ο κ. Μπενίσης στην απάντησή του.
  Το Περιβαλλοντικό Τέλος δεν μπορεί να αποτελέσει αντιστάθμισμα
  Το Περιβαλλοντικό Τέλος πρέπει να αποδίδεται στο πράσινο Ταμείο από τον οικείο ΟΤΑ και έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα. Μπαίνει δε, κλιμακωτά, ανάλογα με την κατανάλωση κάθε παροχής. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να παρακρατηθεί ως αντιστάθμισμα από τον κάθε δήμο.
  Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης γνωστοποιεί, έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, στους παρόχους υπηρεσιών ύδατος καθώς και στους οικείους ΟΤΑ Α’ βαθμού το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος πόρου ανά κυβικό μέτρο που αντιστοιχεί στους τελικούς χρήστες.
  Στη συνέχεια, «οι πάροχοι υπηρεσιών ύδατος, εντός του πρώτου εξαμήνου του επόμενου έτους, προσδιορίζουν τα τιμολόγιά τους. Για τον προσδιορισμό των τιμολογίων προς τους τελικούς χρήστες, οι πάροχοι λαμβάνουν υπόψη, πέραν του χρηματοοικονομικού κόστους, και το περιβαλλοντικό κόστος καθώς και το κόστος πόρου. Στα τιμολόγια κάθε παρόχου υπηρεσιών ύδατος αναγράφεται υποχρεωτικά, με διακριτό και εύληπτο τρόπο, το «περιβαλλοντικό τέλος».
  Οι πάροχοι υπηρεσιών ύδατος «προβαίνουν στην είσπραξη του περιβαλλοντικού τέλους από τους τελικούς χρήστες. Το ποσό των εισπραχθέντων περιβαλλοντικών τελών αποδίδεται από τους παρόχους υπέρ του Πράσινου Ταμείου, σε Ειδικό Λογαριασμό που συστήνεται για την υλοποίηση των σχετικών Συμπληρωματικών Μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 12 (παρ. 5) του Π.Δ.51/2007. Από το ανωτέρω ποσό, το 2,5% παρακρατείται από τους παρόχους, για ίδιο λογαριασμό, με εξαίρεση τις πολυμετοχικές επιχειρήσεις ύδρευσης αποχέτευσης που είναι «εισηγμένες» στο χρηματιστήριο, όπως η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ ΕΥΑΠΣ 0,00%, έναντι του κόστους παροχής των σχετικών υπηρεσιών».
  Στις περιπτώσεις των συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και ΕΥΔΑΠ ΑΕ, ΕΥΑΘ ΕΥΑΠΣ 0,00% ΑΕ ή άλλων παρόχων υπηρεσιών ύδατος, η ενσωμάτωση του περιβαλλοντικού τέλους στα τιμολόγια αυτών των παρόχων πραγματοποιείται κατά τις περιόδους που ορίζονται στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
  Προβλέπεται πως οι πάροχοι υπηρεσιών ύδατος υποχρεούνται να γνωστοποιούν ετησίως, στη Δ/νση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το ύψος του εισπραχθέντος ποσού των αποδιδόμενων τελών στον Ειδικό Λογαριασμό του Πράσινου Ταμείου.
  Η είσπραξη του περιβαλλοντικού τέλους από τους τελικούς χρήστες «γίνεται από τον οικείο ΟΤΑ Α’ βαθμού με την έκδοση σχετικών τιμολογίων, ανάλογα με την κατανάλωση κάθε χρήστη. Μετά την παρακράτηση του 2,5% για τις ανάγκες παροχής των σχετικών υπηρεσιών, ο οικείος ΟΤΑ Α’ βαθμού αποδίδει το υπόλοιπο ποσό των τελών υπέρ του Πράσινου Ταμείου, σε Ειδικό Λογαριασμό που συστήνεται για την υλοποίηση των σχετικών Συμπληρωματικών Μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 12 (παρ. 5) του Π.Δ. 51/2007».
  Τα έσοδα που προκύπτουν από τα περιβαλλοντικά τέλη «έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και διατίθενται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των Σχετικών Συμπληρωματικών Μέτρων που έχουν διαμορφωθεί στο εκάστοτε ισχύον Πρόγραμμα Μέτρων, βάσει των άρθρων 8 και 9 του Ν. 3199/2003».
  Ακυρώθηκε το ραντεβού Καπετζώνη – Σκουρλέτη
  Έχει πάντως ιδιαίτερη σημασία η ακύρωση του καθορισμένου ραντεβού των κυρίων Πάνου Σκουρλέτη και Γιώργου Καπεντζώνη, με ευθύνη του πρώτου, ο οποίος επικαλέστηκε φόρτο εργασίας. Μάλιστα, επρόκειτο να συζητήσουν, ακριβώς αυτό το θέμα και πιο συγκεκριμένα, την παραμονή του άρθρου 66 στο Πολυνομοσχέδιο που θα κατατεθεί εντός Φεβρουαρίου, σύμφωνα με δέσμευση του κ. Σκουρλέτη.
  Μετά την ακύρωση του εν λόγω ραντεβού ο Δήμαρχος Δωρίδας είναι σα αναμονή για του ορίσουν νέο.
  Οι πολιτικές προεκτάσεις της διάστασης απόψεων των δυο υπουργών
  Ο κ. Κωστοπαναγιώτου στο δελτίο τύπου ισχυριζόταν ότι ο κ. Σκουρλέτης θα έχει προσεχώς επαφή με τον συνάδελφό του κ. Σπίρτζη για το ζήτημα αυτό. Φαίνεται όμως από την απάντηση του δεύτερου πως δεν υπάρχει διάθεση συνεργασίας και συνεννόησης, για το επίμαχο θέμα.
  Εξάλλου, χωρίς την αποδοχή του άρθρου από το υπουργείο Μεταφορών, ακόμη και αν ψηφιστεί, (σ.σ. που δεν θα μπορέσει να περάσει χωρίς τη συγκατάθεση του κ. Σπίρτζη), θα μείνει κενό γράμμα στα χαρτιά, όπως έχουν μείνει τόσα και τόσα άρθρα, που αν ίσχυαν κανένα νοσοκομείο δεν θα έμενε χωρίς γιατρό!\

  Αρέσει σε 1 άτομο

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.