Daily Archives: 21 Φεβρουαρίου 2020

Ανατέθηκε η εκτίμηση των αντικειμενικών αξιών σε δήμους και κοινότητες

Με το ΦΕΚ ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 532 τέυχος Β’ 20 Φεβρουαρίου 2020 δημοσιέυεται η απόφαση Αριθμ. 18749 ΕΞ2020 του Υπουργείου Οικονιμικών σύμφωνα με την οποία γίνεται συμπληρωματική ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστο- ποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης και ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον καθορισμό της μεθοδολογίας, της τεκμηρίωσης, της μορφής των εισηγήσεων και τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου των πιστοποιημένων εκτιμητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982.
Στους πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι επελέγησαν κατόπιν της με αριθμ. 15452ΕΞ2020/07-02-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΒΚΗ-3Ω6) Συμπληρωματικής Δημόσιας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής, ανατίθεται η σύνταξη άρτιας και τεκμηριωμένης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης και αξιών οικοπέδων, ανά Δήμο, Δημοτική Ενότητα, Κοινότητα, όπως αναγράφονται στους πίνακες του Παραρτήματος Α τής παρούσας.

Διαβάστε εδώ και τα υπόλοιπα άρθα του ΦΕΚ

Εγκύκλιος για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού

Αποτέλεσμα εικόνας για ΟΤΑ

Εγκύκλιο με αρ πρωτ. 11072/18-2-2020 εξέδωσε το Υπ. Εσωτερικών για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών
Το Υπουργείο υπενθυμίζει ότι υπάρχει ήδη ενημέρωση με την εγκύκλιό ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/67/οικ.39231/14-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΛΒΘ46ΜΤΛ6-7ΧΥ) και το Α.Π. 81602/18-11-2019 έγγραφό του, συμφωνα με τα τα οποία το έκτακτο προσωπικό των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών δεν συμπεριλαμβάνεται στον ετήσιο στρατηγικό προγραμματισμό των ν. 4590/2019, 4622/2019 και 4635/2019.
Κατόπιν αυτού και στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (Δήμοι, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ αυτών, Σύνδεσμοι, Ιδρύματα) και στα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης, οι φορείς αρμοδιότητάς τους παρακαλούνται για την ορθή και έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων τους για το έτος 2020, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την ανάγκη περιστολής των κρατικών δαπανών.
Για τον προγραμματισμό έτους 2020 θα πρέπει να τηρηθεί η κατωτέρω διαδικασία ανά κατηγορία αιτήματος.

Συνέχεια ανάγνωσης Εγκύκλιος για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού