ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ: Ξεμένουν από υπαλλήλους και θα λειτουργούν με «δανεικούς»


Σχεδόν με τους μισούς υπαλλήλους αναμένεται να μείνουν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία μετά την ολοκλήρωση της εθελουσίας εξόδου που ξεκινά σήμερα Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου 2021, και στο οποίο προσδοκάται ότι θα συμμετέχουν πάνω από 2.000 εργαζόμενοι.

Το κόστος αυτής της ενέργειας αναμένεται να φτάσει σχεδόν τα 140 εκατ. ευρώ, από τα συνολικά 280 εκατ. ευρώ, τα οποία αποτελούν την «ένεση» ρευστότητας για τον εκσυγχρονισμό και την εξυγίανση των ΕΛΤΑ.

Η μείωση του προσωπικού εκτός από το τεράστιο κόστος θα «γδύσει» τα ΕΛΤΑ από προσωπικό, όπου θα το αναζητήσει πλέον:

  • με ελάχιστες προσλήψεις (περίπου 300 ατομα, σύμφωνα με τους εργαζομένους)
  • με δανεικούς υπαλλήλους από την θυγατρική της  ΕΛΤΑ Ταχυμεταφορές και
  • συνεχίζοντας τις συμβάσεις με ιδιώτες όπως κάνουν και σήμερα.

Τα τελευταία τρία χρόνια οι εργαζόμενοι έχουν μειωθεί σημαντικά καθώς από 7.600 το  2018 σήμερα η εταιρεία έχει φτάσει να απασχολεί κοντά στους 5.400  και σύντομα θα διαμορφωθεί σε λιγότερο από 3.500 εργαζομένους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Δεκέμβριο του 2019 εξυπηρετούσαν το Λεκανοπέδιο συνολικά 1.055 ταχυδρόμοι. Τον Μάρτιο του 2020 ο αριθμός των ταχυδρόμων μειώθηκε στους 705 με την αύξηση των γεωγραφικών χαρτών της διανομής. Με το νέο σύστημα που ξεκινά να εφαρμόζει ο Οργανισμός ο αριθμός των ταχυδρόμων περιορίζεται δραματικά, στους μόλις 476 (ΕΛΤΑ: Ταχυδρόμος μια φορά την εβδομάδα στην Αττική).

Ο στόχος της εθελουσίας

Η εθελουσία έξοδος έχει ως στόχο τον εξορθολογισμό του μισθολογικού κόστους, το οποίο σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (2019) ανέρχεται στα 179,2 εκατ. ευρώ.

Η εθελουσία τίθεται σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί στις 19 του ίδιου μηνός και δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα, που έχει εθελοντικό χαρακτήρα, έχουν όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει το 41ο έτος της ηλικίας τους και έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον 15 ετών.

Πυλώνας του σχεδιασμού είναι και η μείωση του λειτουργικού και μισθολογικού κόστους και παράλληλη ανανέωση του προσωπικού της εταιρείας. Ο μέσος όρος ηλικίας του προσωπικού σήμερα υπερβαίνει τα 50 έτη, με αποτέλεσμα να υφίσταται σοβαρό πρόβλημα στην κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων εργασίας.

Τι προβλέπει το πρόγραμμα εξυγιάνσης

Όσον αφορά το πρόγραμμα εξυγίανσης των ΕΛΤΑ Α.Ε. όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, στηρίζεται σε δυο πυλώνες: «πρώτον, την ενίσχυση της Εταιρικής Διακυβέρνησης και δεύτερον, την αποτελεσματική́ λειτουργία της εταιρείας, μέσω της αποσύνδεσής της από διατάξεις που δε συνάδουν με το παρεχόμενο έργο και τις σύγχρονες απαιτήσεις μιας ταχυδρομικής εταιρείας».

Προβλέπονται ζητήματα προσλήψεων ορισμένου και αορίστου χρόνου, καθώς και πολιτικής προσλήψεων που πρέπει να αναπτυχθεί από την εταιρεία. Στο πρώτο άρθρο, προβλέπεται νέα διαδικασία προσλήψεων αορίστου χρόνου, με παράλληλη συμμετοχή του ΑΣΕΠ, μέσω του ελέγχου νομιμότητας της προκήρυξης και της κύρωσης των οριστικών Πινάκων. Ο δε αριθμός των προσλήψεων καθορίζεται σύμφωνα με την πολιτική́ προσλήψεων, βάσει του Επιχειρησιακού Πλάνου της εταιρείας, η οποία καταρτίζεται από́ την Επιτροπή́ Προσλήψεων και Αμοιβών με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Όσο δε για τις προσλήψεις έκτακτου προσωπικού, το δεύτερο άρθρο της τροπολογίας προβλέπει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου και για διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους 8 μήνες σε διάρκεια ενός έτους. Παράλληλα, η εν λόγω διάταξη δίνει τη δυνατότητα για την κάλυψη θέσεων ευθύνης, στο επίπεδο των Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών, είτε εκ των έσω είτε εκτός εταιρείας, να γίνονται προσλήψεις ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα 3 ετών με δυνατότητα άπαξ ανανέωσης για ακόμη 3 έτη.

Εσωτερική κινητικότητα

Για την αποδοτικότερη διαχείριση του προσωπικού και την αποτελεσματικότερη συνέργεια μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου ΕΛΤΑ, προβλέπεται Σύστημα Εσωτερικής Κινητικότητας, ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται μεταξύ́ των εταιρειών. Το εν λόγω σύστημα θα καταγράφει τις ανάγκες σε προσωπικό συγκεκριμένων κατηγοριών/ειδικοτήτων από τις εταιρείες-υποδοχείς και θα ακολουθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την εταιρεία προς το προσωπικό.

Σε έκτακτες δε συνθήκες, οι εκτελεστικές διοικήσεις των εταιρειών του Ομίλου δύνανται να αποφασίζουν τη μεταφορά προσωπικού́ από́ τη μια εταιρεία στην άλλη, για διάστημα ως 6 μήνες. Θα εναπόκειται στις εκτελεστικές διοικήσεις να καθορίζουν, με μεταξύ τους συμφωνία, τις προϋποθέσεις μεταφοράς και τα κριτήρια επιλογής.

Τα οικονομικά το 2019

Ο κύκλος εργασιών των ΕΛΤΑ το 2019 ανήλθε σε ενοποιημένο επίπεδο στο ποσό των 355,647 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση 2,1%. Να σημειωθεί πως ένα σημαντικό μέρος των εσόδων των ΕΛΤΑ αφορά εισπράξεις από το Δημόσιο έναντι της καθολικής υπηρεσίας, δηλαδή της κάλυψης με ταχυδρομικές υπηρεσίες ολόκληρης της επικράτειας.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου το 2019 ήταν κέρδη 27,806 εκατ. έναντι ζημιών 10,040 εκατ. το 2018. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας στα τέλη του 2019 ήταν αρνητικό κατά 47,425 εκατ. καθιστώντας επιτακτική την αύξηση κεφαλαίου ύψους 100 εκατ. ευρώ, που έγινε στα τέλη του 2020 και καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από το Δημόσιο.


Μαρία Μόσχου
Advertisement

About Click me

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ. ************************************************************ THIS WEBSITE IS INVITED TO RESIDENTS OF THE MUNICIPALITY OF NAFPAKTIA AND TO THOSE VISITORS.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.