Τι μπoρεiτε να κάvετε αν έστειλαν πρόστιμο εμβoλι@σμoύ σε σας, ή στoυς γοvεiς σας….


Τι μπoρεiτε να κάvετε αν έστειλαν πρόστιμο εμβoλι@σμoύ σε σας, ή στoυς γοvεiς σας….

 

 Στείλτε με μειλ την ένστασή σας στην ΔΟΥ που υπάγεστε …

 Κλικ  ΕΔΩ  να δείτε το έγγραφο…

Aν δεν πάρετε απάντηση εντός 30 ημερών πρέπει να κάνετε προσφυγή…

Για το πως γίνεται αυτή, θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα…

About Click me

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ. ************************************************************ THIS WEBSITE IS INVITED TO RESIDENTS OF THE MUNICIPALITY OF NAFPAKTIA AND TO THOSE VISITORS.

6 σκέψεις σχετικά με το “Τι μπoρεiτε να κάvετε αν έστειλαν πρόστιμο εμβoλι@σμoύ σε σας, ή στoυς γοvεiς σας….

 1. Μπορούν να προσφύγουν δικαστικά όσοι διαφωνούν με τη συνταγματικότητα και νομιμότητα της επιβολής προστίμου 100 ευρώ σε όποιον/α, ηλικίας άνω των 60 ετών, δεν εμβολιαστεί;

  ΑΠΑΝΤΑ Ο:

  Χαράλαμπος Τσιλιώτης: Έχει διδάξει Συνταγματικό Δίκαιο (Θεμελιώδη δικαιώματα) και Ευρωπαϊκό Συνταγματικό Δίκαιο στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και Δημόσιο Δίκαιο σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΤΕΙ Πειραιά.

  Τσιλιώτης Χαράλαμπος

  Αναλύσεις  
  Δικαιώματα, Εμβολιασμός, Κορωνοϊός, Πανδημία, Σύνταγμα 
  

  Ο Χαράλαμπος Τσιλιώτης απαντά σε ερωτήματα πολιτών σχετικά με τη δυνατότητα δικαστικής προσφυγής για το πρόστιμο 100 ευρώ στους/ις μη εμβολιασμένους/ες πολίτες άνω των 60 ετών.
  Ερώτημα Πολίτη:

  Μπορούν να προσφύγουν δικαστικά όσοι διαφωνούν με την συνταγματικότητα και νομιμότητα της επιβολής προστίμου 100 ευρώ σε όποιον/α, ηλικίας άνω των 60 ετών, δεν εμβολιαστεί;
  Απάντηση:

  Στις 3 Δεκεμβρίου 2021 δημοσιεύθηκε ο νόμος 4865/2021 με τίτλο «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας», στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια. [Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε άτομα άνω των 60 ετών – Ενίσχυση συνταξιούχων και ΑμεΑ Δεκεμβρίου 2021]»[1].

  Σίγουρα το πιο πολυσυζητημένο και αμφιλεγόμενο στην δημόσια συζήτηση άρθρο του είναι το άρθρο 24 το οποίο στην παρ. 1 καθιερώνει την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού στην ηλικιακή ομάδα άνω των 60 ετών για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19[2], συνοδεύοντάς τη μάλιστα με την επιβολή της διοικητικής κύρωσης προστίμου 100 ευρώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση αυτή σύμφωνα με την παρ. 4 εδ. α΄[3] [4].

  Το ζήτημα της συνταγματικότητας ή μη της επίμαχης αυτής ρύθμισης έχει διχάσει την επιστημονική κοινότητα των Συνταγματολόγων[5]. Κατά τη γνώμη μου, το μόνο θέμα αντισυνταγματικότητας που τίθεται κι αυτό in concreto (ατομικά) είναι στην περίπτωση που η επαναλαμβανόμενη επιβολή του προστίμου των 100 ευρώ ανά μήνα μπορεί να θίξει το κατώτατο επίπεδο διαβίωσης ενός ενδιαφερομένου, που προστατεύεται συνταγματικά από την αρχής της προστασίας της ανθρώπινης αξίας του άρθρου 2 παρ. 1 Σ, σε συνδυασμό με τη γενική συνταγματική αρχή του κοινωνικού κράτους του άρθρου 25 παρ. 1 εδ. α΄ Σ, κάτι που δεν αποκλείεται, εάν αναλογιστεί κάποιος ότι η μεγάλη μάζα της ηλικιακής ομάδας άνω των 60 ετών είναι συνταξιούχοι και ένα μέρος εξ αυτών χαμηλοσυνταξιούχοι, οι οποίοι ούτως ή άλλως δυσκολεύονται «να τα βγάλουν πέρα» και με τη σύνταξη που παίρνουν, μην έχοντας άλλα εισοδήματα.

  Σε κάθε περίπτωση, πάντως, όποιος ενδιαφερόμενος διαφωνεί με την επιβολή του επίμαχου μέτρου και δεν θέλει να εμβολιαστεί αλλά και να μην καταβάλει το πρόστιμο των 100 ευρώ, μπορεί να ασκήσει το ένδικο βοήθημα της προσφυγής ουσίας σύμφωνα με τα άρθρα 63 επ. ΚΔΔ, επικαλούμενος το ως άνω αλλά και όποια άλλα επιχειρήματα θεωρεί βάσιμα, κατά της πράξης καταλογισμού του προστίμου υπό την έννοια του άρθρου 2 παρ. 2 περ. α΄ ΚΕΔΕ (ΝΔ 356/1974) ως ατομικής διοικητικής πράξης που προκαλεί διοικητική διαφορά ουσίας. Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 24 Ν. 4865/2021, προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της ΑΑΔΕ που θα καθορίζει την περαιτέρω διαδικασία διαπίστωσης παράβασης, ελέγχου και είσπραξης των προστίμων, όπου όπως και σε άλλες περιπτώσεις επιβολής προστίμων την περίοδο της πανδημίας, μπορεί να προβλεφθεί δυνατότητα υποβολής ένστασης εκ μέρους των ενδιαφερομένων ως προϋπόθεση για την άσκηση της προσφυγής. Διαφορετικά, μπορεί κατά της πράξης καταλογισμού του προστίμου να κατατεθεί προσφυγή εντός προθεσμίας 60 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 περ. α΄ (i) KΔΔ ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 περ. γ΄ ΚΔΔ.

  Η περίπτωση της παραβίασης του κατώτατου επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης θα κριθεί εξατομικευμένα και ο προσφεύγων φέρει το βάρος αποδείξεως ενός τέτοιου ισχυρισμού με βάση τα εισοδήματά του και το εν γένει επίπεδο της διαβίωσής του.

  Παράλληλα και αφού ασκήσει την προσφυγή, μπορεί ο προσφεύγων να ασκήσει αίτηση για αναστολή της προσβαλλόμενης πράξης κατ’ άρθρο 202 παρ. 1 ΚΔΔ, εάν επικαλεσθεί και αποδείξει ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα του προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη ή αν το δικαστήριο εκτιμά ότι το ένδικο βοήθημα είναι προδήλως βάσιμο.

  Λόγω του γενικότερου ενδιαφέροντος της επίδικης υπόθεσης που έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων μπορεί ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 3900/2010 να εισαγάγει το ένδικο βοήθημα της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας με αίτημα ενώπιον τριμελούς επιτροπής, αποτελούμενης από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου, τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο και τον Πρόεδρο του αρμόδιου καθ` ύλην Τμήματος, η οποία αποφαίνεται με πράξη της εάν η προσφυγή μπορεί να εισαχθεί προς εκδίκαση από το ΣτΕ. Η πράξη της Επιτροπής συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα.

  Χαράλαμπος Τσιλιώτης
  Αναπληρωτής Καθηγητής Συνταγματικού και Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Μέλος Επιτροπής Συνταγματικών Δικαιωμάτων ΔΣΑ, Δικηγόρος
  Υποσημειώσεις:

  [1] ΦΕΚ Α’ 238/04-12-2021.

  [2] Η παρ. 1 ορίζει: «Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, εμβολιάζονται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού COVID-19 όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας και έχουν γεννηθεί έως και την 31η.12.1961. Τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου πρέπει να έχουν λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως και την 16η Ιανουαρίου 2022, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο».

  [3] Η παρ. 4 ορίζει: «Στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης της παρ. 1 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο εκατό (100) ευρώ μηνιαίως». Στην περίπτωση διενέργειας της πρώτης δόσης έως και τη δεκάτη πέμπτη ημέρα του μήνα και ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο, ειδικώς για τον μήνα αυτόν, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πενήντα (50) ευρώ. Σε περίπτωση διενέργειας της πρώτης δόσης από τη δέκατη έκτη ημέρα του μήνα και εντεύθεν, επιβάλλεται το σύνολο της κύρωσης του πρώτου εδαφίου. Ειδικώς για τον μήνα Ιανουάριο 2022, για την παραβίαση της υποχρέωσης της παρ. 1 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πενήντα (50) ευρώ. Οι κυρώσεις της παρούσας αίρονται από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα από την πραγματοποίηση της πρώτης δόσης. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο, οι κυρώσεις επιβάλλονται από το χρονικό σημείο θεμελίωσης της σχετικής υποχρέωσης, σύμφωνα με την παρ. 1. Το σχετικό πρόστιμο βεβαιώνεται και εισπράττεται αμελλητί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90 [ΚΕΔΕ]).

  [4] Το θέμα της πρόβλεψης του προστίμου και του ύψους του ανέλαβε ο τυπικός νομοθέτης, μην μεταθέτοντας την κανονιστική αρμοδιότητά του με νομοθετική εξουσιοδότηση στην κατ’ άρθρο 43 παρ. 2 εδ. β΄ Σ έκδοση ΚΥΑ, εφόσον έχει κριθεί ότι η επιβολή προστίμου δεν αποτελεί ειδικότερο θέμα ή θέμα με τοπικό ενδιαφέρον ή χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό αλλά απαιτεί τουλάχιστον την έκδοση ΠΔ σύμφωνα με το εδ. α΄ της ως άνω διάταξης – έτσι ΣτΕ Ολ 235/2012, ΕΔΔΔΔ 2012 σελ. 92 με ισχυρή μειοψηφία ενός Αντιπροέδρου και οκτώ Συμβούλων. Υπό αυτή την έννοια δεν κρίνεται επαρκής για την επιβολή προστίμου η εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ. 3 Α (iii) (β΄) Ν. 4675/2020, που προβλέπει την έκδοση Απόφασης του Υπουργού Υγείας.

  Αρέσει σε 1 άτομο

 2. Πρόστιμο 100 ευρώ: Νομικά προβληματικό, πιθανώς αντισυνταγματικό και σίγουρα τιμωρητικό

  Γράφει ο:

  Νίκος Γιαννόπουλος |

  Ηταν φυσικό και επόμενο ότι η κυβερνητική απόφαση για την επιβολή προστίμου στην ηλικιακή ομάδα 60+ σε περίπτωση που μέλος της παραμείνει ανεμβολίαστο ακόμα και μετά τα μέσα του Ιανουαρίου, προκάλεσε συζητήσεις και προβληματισμούς που έχουν να κάνουν με τη συνταγματικότητα του μέτρου αλλά όχι μόνο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ουσιαστικά παραδέχθηκε την αποτυχία του εμβολιαστικού προγράμματος, φόρεσε το προσωπείο του αυστηρού σε μια προσπάθεια να σώσει ό,τι μπορεί να σωθεί μετά από ένα φονικό Νοέμβριο και αφού κάθε άλλο παρά εξάντλησε τη διαδικασία της πειθούς. Θυμίζουμε εδώ ότι για το εμβολιαστικό πρόγραμμα δεν έγινε καν συντονισμένη εκστρατεία ενημέρωσης.

  Θα τα καταφέρει, τέλος πάντων, ο πρωθυπουργός; Αυτό θα φανεί στο άμεσο μέλλον. Προσπαθεί σεβόμενος απόλυτα το Σύνταγμα και τους νόμους; Εδώ αρχίζουν τα προβλήματα και οι δεύτερες σκέψεις διότι το μέτρο του προστίμου ακόμα και αν δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αντισυνταγματικό με την απόλυτη έννοια του όρου, παρουσιάζει σοβαρά νομικά κενά τα οποία ο δικαστής θα κληθεί να εξετάσει αν και εφόσον η υπόθεση φτάσει στις δικαστικές αίθουσες.

  «Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει αντισυνταγματικότητα στο μέτρο, τουλάχιστον επί της αρχής, πρόκειται για μία παρέμβαση που μπορεί να χαρακτηριστεί ήπια αφού εξυπηρετεί το κοινωνικό σύνολο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε άλλωστε ότι ο εμβολιασμός στα παιδιά παραμένει υποχρεωτικός τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη τα πολλά τελευταία χρόνια» λέει στην Εποχή ο Ακρίτας Καϊδατζής, καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  «Ωστόσο» συνεχίζει, «το μέτρο του προστίμου επιβάλλεται με όρους αδιαφανείς και χωρίς να υπάρχει επαρκής επιστημονική τεκμηρίωση που να βρίσκεται στη διάθεση των πολιτών. Το μέτρο μπορεί να χαρακτηριστεί ως προβληματικό, ως κάτι που υπερβαίνει τα όρια διότι πολύ απλά το πρόστιμο είναι το πιο αυστηρό από τα μέτρα που μπορεί να επιλεγεί και ο νομοθέτης πηγαίνει κατευθείαν σ’ αυτό».

  Το κενό είναι πλέον σαφές. Και γίνεται ακόμα σαφέστερο εφόσον μπει στη κουβέντα και το αν τηρείται η αρχή της αναλογικότητας. Κατά τον Ακρίτα Καϊδατζή «το ποσό των 100 ευρώ είναι ένα πολύ υψηλό τίμημα για ένα χαμηλόμισθο-χαμηλοσυνταξιούχο, άρα δυσανάλογο σε σχέση με τις οικονομικές του δυνατότητες». Κοντολογίς η αρχή της αναλογικότητας μάλλον πηγαίνει περίπατο στην εν λόγω περίπτωση αφού το μέτρο χαρακτηρίζεται από απολυτότητα τόσο ως προς το ύψος του προστίμου όσο και στον τρόπο είσπραξής του (θα δεσμεύεται αυτόματα και κάθε μήνα από τον τραπεζικό λογαριασμό του κάθε πολίτη).

  Περιορισμοί ναι, πρόστιμα όχι

  Ο Δημήτρης Χριστόπουλος, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Παντείου Πανεπιστημιου, από την πλευρά του ξεκαθαρίζει στην Εποχή ότι «μπορεί κανείς να λάβει όλα τα πιθανά μέτρα για να κάνει δύσκολη τη ζωή των ανεμβολίαστων αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο, εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα μεγάλο λάθος». Και εξηγείται περαιτέρω: «Ο σωματικός καταναγκασμός, γιατί περί αυτού πρόκειται στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι απαγορευτικός. Είναι σαν να απειλείς την κοινότητα. Οι περιορισμοί για τους ανεμβολίαστους είναι θεμιτοί, συμφωνώ μ’ αυτούς, αλλά δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν απειλές και διοικητικά πρόστιμα για το εμβόλιο».

  Τόσο ο Χριστόπουλος όσο και ο Καϊδατζής τόνισε το ότι το μέτρο επιβλήθηκε χωρίς στην ουσία να δοκιμαστούν προηγουμένως άλλες λύσεις κάτι που υπογράμμισε με σχετικό ποστάρισμά του τις προηγούμενες ημέρες και ο Ηλίας Μόσιαλος τον οποίο βέβαια ουδείς μπορεί να κατηγορήσει για αντικυβερνητισμό.

  Οριζοντίως ή καθέτως

  Ωστόσο, ακόμα και ως προς την αντισυγματικότητα διατυπώθηκαν απόψεις που υποστηρίζουν ότι το μέτρο μπορεί να καταπέσει στα δικαστήρια, αν και εφόσον υπάρξουν προσφυγές πολιτών, ακριβώς γι’ αυτό το λόγο. O Ξενοφών Κοντιάδης, καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, υπογράμμισε ότι το μέτρο είναι κατά την επιστημονική εκτίμησή του αντισυνταγματικό «με βάση το άρθρο 2 παράγραφο 1 του Συντάγματος για την αξία του ανθρώπου και με βάση το άρθρο 5 παράγραφος 1 για τον αυτοκαθορισμό του προσώπου, σε συνάρτηση με την αρχή της ισότητας που δεν δέχεται μη επαρκώς αιτιολογημένους ηλικιακούς περιορισμούς. Περιορισμοί στην αξία του ανθρώπου και τον αυτοκαθορισμό του δεν μπορούν να τεθούν και να διαφοροποιούνται με κριτήριο την ευαλωτότητα και τη δυνητική επιβάρυνση που θα θέσουν στο σύστημα υγείας».

  Τόνισε, επίσης, ότι «θα πρέπει να ξεχάσουμε τις ηλικιακές διακρίσεις και να πάμε σε οριζόντιους περιορισμούς για όλους τους ανεμβολίαστους, όπως επέκταση της μη πρόσβασής τους σε κλειστούς χώρους χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού. Και είναι νομίζω σαφές ότι αυτοί που μεταδίδουν περισσότερο είναι οι νέοι, όχι οι μεγαλύτεροι των 60 ετών».

  Από τα παραπάνω εξάγεται το συμπέρασμα ότι η κυβερνητική απόφαση για το πρόστιμο δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από αυτά που υποτίθεται ότι λύνει. Ενδεχόμενη καθολική υποχρεωτικότητα, η οποία δεν θα επιβαλλόταν μέσω διοικητικών προστίμων αλλά μέσω μέτρων που θα περιόριζαν στο ελάχιστο την πρόσβαση των ανεμβολίαστων σε μια σειρά από χώρους και δραστηριότητες θα μπορούσε να γίνει πιο εύκολα αποδεκτή τόσο από υγειονομική όσο και από νομική άποψη.

  Η κυβέρνηση, αντιθέτως, επέλεξε μια λύση η οποία βολεύει περισσότερο επικοινωνιακά. Ο πρωθυπουργός φαίνεται να «μαλώνει» τους μεγαλύτερους σε ηλικία πολίτες, ομάδα του πληθυσμού η οποία τον ψήφισε μαζικά στις τελευταίες εκλογές, και επιχειρεί να τους «νουθετήσει» χτυπώντας τους εκεί που πονούν, δηλαδή στην τσέπη. Βγάζει από τη φαρέτρα του το όπλο της ποινής, μια τιμωρητική μέθοδο, προσπαθεί να καταστείλει.

  Την ίδια ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ως γνήσιος πολιτικάντης, αποφεύγει να επιβάλει υποχρεωτικότητα στον εμβολιασμό στους στρατιωτικούς και στα μέλη των σωμάτων ασφαλείας, διότι ξέρει ότι το πολιτικό κόστος που θα πληρώσει θα είναι πολύ μεγάλο. Τους ηλικιωμένους τους θεωρεί δεδομένους, τους ένστολους όχι και τόσο. Οι τελευταίοι, άλλωστε, έχουν αποδείξει ότι άνετα μπορούν να μετακινηθούν και δεξιότερα, εφόσον «προκληθούν». Οι εποχές που η Χρυσή Αυγή θριάμβευε στα εκλογικά τμήματα των αστυνομικών δεν είναι δα και τόσο μακρινές…

  Αρέσει σε 1 άτομο

 3. Μπαράζ προσφυγών στο ΣτΕ κατά του προστίμου των 100 ευρώ από ανεμβολίαστους 60άρηδες – Σωρηδόν εντολές στα δικηγορικά γραφεία

  Μεγάλα δικηγορικά γραφεία σε όλη την Ελλάδα δέχονται εντολές να προσφύγουν κατά του προστίμου στο Συμβούλιο Επικρατείας – Προς πιλοτική δίκη για να λυθεί μια κι έξω το θέμα.

  Μπαράζ προσφυγών στο ΣτΕ κατά του προστίμου των 100 ευρώ από ανεμβολίαστους 60άρηδες – Σωρηδόν εντολές στα δικηγορικά γραφεία

  Πρόστιμο σε ανεμβολίαστους: Το Συμβούλιο της Επικρατείας θα κρίνει την συνταγματικότητα ή μη του προστίμου των 100 ευρώ, που επιβάλλεται στους πολίτες άνω των 60 ετών που αρνούνται να εμβολιαστούν ακόμα και μετά την θέσπιση της σχετικής υποχρεωτικότητας, η οποία τέθηκε σε ισχύ από τις 16 Ιανουαρίου.

  Μεγάλες ομάδες από αυτούς οργανώνονται ανά τη χώρα και αναθέτουν , σύμφωνα με πληροφορίες του dikastiko.gr , σε δικηγορικά γραφεία να προσφύγουν κατά της συνταγματικότητας του μέτρου στο Συμβούλιο Επικρατείας.

  Πιλοτική δίκη

  Όπως χαρακτηριστικά λέει ο δικηγόρος Σπύρος Χριστόφιλος “Εκατοντάδες πολίτες άνω των 60 ετών προτίθενται να προσφύγουν άμεσα στα ελληνικά δικαστήρια κατά του προστίμου ύψους 100 ευρώ που τους επιβάλλεται διότι δεν προέβησαν σε εμβολιασμό για τον περιώνυμο πλέον COVID 19 κατά την διάταξη του άρθρου 24 του ν. 4865/2021. Η προσφυγή στη Δικαιοσύνη θα λάβει χώρα είτε δι’ ατομικής προσφυγής ουσίας ή ανακοπής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων είτε, κι αυτή θα είναι η αρτιότερη νομική λύση και οδός δι’ ημάς, δια της λεγόμενης πιλοτικής δίκης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ( ν. 3900/2010, όπως αναθεωρήθηκε με το ν. 4055/2012) καθώς δι’ αυτής επέρχεται ταχύτερα η επίλυση δυσχερών και σύνθετων νομικών ζητημάτων που θα αποτελέσουν αντικείμενο πλήθους δικών. Εν προκειμένω, θα αιτηθούμε εις την πιλοτική δίκη αυτή ενώπιον του ΣτΕ να κριθεί το ζήτημα της αντισυνταγματικότητας της διατάξεως του νόμου που προβλέπει το πρόστιμο, ως αντικείμενης έναντι υπέρτερων και θεμελιωδών συνταγματικών αρχών και διατάξεων, όπως της αξίας του ανθρώπου, της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, άρθρα 2 και 5 του Συντάγματος αλλά και της αρχής της αναλογικότητας ”.

  Χαρακτηριστικό είναι ότι ήδη διοργανώνονται ενημερωτικές συναντήσεις για το θέμα ανά την Ελλάδα.
  Πρόστιμο σε ανεμβολίαστους: Τι ισχύει

  Υπενθυμίζεται πως η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών, επιβάλλει πρόστιμο των 100 ευρώ σε όσους δεν συμμορφώνονται , το οποίο θα επιβάλλεται μέσω ΑΑΔΕ κάθε μήνα για όσο παραμένουν ανεμβολίαστοι.

  Όπως έχει διευκρινιστεί τα πρόστιμα δεν θα περικόπτονται από τη σύνταξη αλλά θα βεβαιώνονται στην εφορία. Για τον μήνα Ιανουάριο θα ισχύει «έκπτωση» 50 ευρώ στο πρόστιμο.

  Από εκεί και πέρα, στην περίπτωση διενέργειας της πρώτης δόσης έως και τη 15η μέρα του μήνα και ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο, ειδικώς για τον μήνα αυτό, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 50 ευρώ. Τα ποσά που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν για την ενίσχυση του ΕΣΥ. Πρόστιμο σε ανεμβολίαστους

  Δεν είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για:

  Όσους έχουν νοσήσει και για διάστημα 180 ημερών από τη νόσηση

  Όσους έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου.
  Πρόστιμο σε ανεμβολίαστους: Τι έχουν αποφασίσει μέχρι σήμερα τα δικαστήρια

  Πάντως μέχρι σήμερα τα δικαστήρια, Ευρωπαϊκά και Ελληνικά, έχουν ηδη αποφανθεί για σχετικές περιπτώσεις. Αυτές οι δικαστικές αποφάσεις κατατείνουν στην άποψη , όπως είχε γράψει το dikastiko.gr πως δεν είναι αντισυνταγματικός ο (επ’ απειλή προστίμου) εμβολιασμός στους άνω των 60, (μένει βέβαια το ανώτατο δικαστήριο να το επιβεβαιώσει με την απόφασή του επι των νέων προσφυγών που θα κατατεθούν).

  Αυτό προκύπτει από την πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου , τις πρόσφατες αποφάσεις του, αλλά και τις αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων (πολλές σε επίπεδο ασφαλιστικών μέτρων).

  Το βασικό περίγραμμα πάνω στο οποίο κινούνται είναι πως η επικινδυνότητα και ο μεγάλος βαθμός θνησιμότητας της συγκεκριμένης ασθένειας καθιστούν το μέτρο του εμβολιασμού αναγκαίο για την προστασία αφενός της υγείας του καθενός, αλλά και συνολικά για την προστασία της δημόσιας υγείας. Πρόστιμο σε ανεμβολίαστους

  Με 3 προϋποθέσεις:

  η διαδικασία ενός τέτοιου εμβολιασμού δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να συνεπάγεται φυσικό εξαναγκασμό του πολίτη για εμβολιασμό.
  Οι (επιτρεπόμενες και συνταγματικά ανεκτές) κυρώσεις να μην είναι ακραίες, υπερβολικά επαχθείς ή σκληρές.
  Η υποχρέωση αυτή να μην έχει γενικευμένο περιεχόμενο (να αφορά τους πάντες) , αλλά πρέπει να ορίζεται σαφώς ποιες ομάδες ατόμων είναι ανάγκη να υποβληθούν σε υποχρεωτικό εμβολιασμό και να αιτιολογούνται επαρκώς οι ειδικότεροι λόγοι επιβολής του μέτρου και οι συνεπαγόμενες κυρώσεις.
  

  Πρόστιμο

  Μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που το ευρωπαϊκό δικαστήριο έχει ασχοληθεί με την επιβολή προστίμου για άρνηση εμβολιασμού: Το Τμήμα Ευρείας Σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), σχετικά πρόσφατα (Απρίλης 2021), εξέδωσε την απόφαση Vavřička κ.α. κατά Τσεχικής Δημοκρατίας της 08.04.2021 με την οποία έκρινε ότι η υποχρεωτικότητα του παιδικού εμβολιασμού δεν παραβιάζει το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής. Στην προκειμένη υπόθεση, προεβλέπετο πρόστιμο που επιβλήθηκε σε έναν εκ των προσφευγόντων επειδή δεν επέτρεψε τον εμβολιασμό των παιδιών του.

  Το Δικαστήριο αναγνώρισε ότι η τσεχική πολιτική επιδίωκε τους νόμιμους στόχους της προστασίας της υγείας καθώς και των δικαιωμάτων τρίτων, επισημαίνοντας ότι ο εμβολιασμός προστατεύει τόσο αυτούς που τον κάνουν όσο και αυτούς που δεν μπορούν να εμβολιαστούν για ιατρικούς λόγους και συνεπώς βασίζονται στην ανοσία της αγέλης για προστασία κατά σοβαρών μεταδοτικών ασθενειών. Θεώρησε επίσης ότι το κράτος είχε μεγάλο «περιθώριο εκτίμησης» για το εν λόγω ζήτημα. Το Δικαστήριο εξέτασε επίσης τον εμβολιασμό με βάση την αρχή της αναλογικότητας. Έκρινε ότι το πρόστιμο που επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα (γύρω στα 400 ευρώ) δεν ήταν υπερβολικό.
  Άλλες αποφάσεις

  Πέραν αυτής της απόφασης, το Δικαστήριο του Στρασβούργου έχει μια σημαντική αλλά όχι πλούσια νομολογία σχετικά με τα θέματα του covid και των εμβολιασμών. Το ενδιαφέρον είναι ότι σε καμία από τις αποφάσεις του δεν αναφέρεται ότι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός αντιτίθεται στην ΕΣΔΑ.

  Οι τελευταίες σχετικές αποφάσεις του αφορούν:

  α) Έλληνες υγειονομικοί προσέφυγαν στο ΕΔΔΑ για λήψη προσωρινών μέτρων για να αποφύγουν τον υποχρεωτικό εμβολιασμό τους. Το Δικαστήριο απέρριψε την αίτησή τους στις 9 Σεπτεμβρίου 2021 ως απαράδεκτη.

  β) Στο ίδιο Δικαστήριο προσέφυγαν και 622 Γάλλοι πυροσβέστες και νοσηλευτές (Αbgrall κ.α. κατά Γαλλίας) με αίτηση προσωρινών μέτρων για να αναστείλουν τον υποχρεωτικό εμβολιασμό τους. Η Αίτηση απορρίφθηκε στις 25.08.21 επίσης με την αιτιολογία ότι δεν εμπίπτει στις διατάξεις για λήξη προσωρινών μέτρων.

  γ) Το Στρασβούργο αντιμετώπισε ομαδικά σε μία απόφαση (Zambrano κατά Γαλλίας) 18.000 τυποποιημένες προσφυγές Γάλλων για την επιβολή υγειονομικής κάρτας για τον εμβολιασμό και τις απέρριψε ως απαράδεκτες στις 7 Οκτωβρίου 2021. Τόνισε μάλιστα ότι σκοπίμως έγιναν τυποποιημένες ίδιες 18.000 προσφυγές για τον κορωνοϊό για να παραλύσουν το σύστημα του ΕΔΔΑ.

  ε) Στην Ελλάδα, το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 2387/2020 απόφασή του, έκρινε ότι «η θέσπιση του επίμαχου μέτρου δεν παραβιάζει την αρχή της ισότητας, δεδομένου ότι σε εμβολιασμό υπόκεινται όλα ανεξαιρέτως τα νήπια και παιδιά, πλην εκείνων που τελούν ατομικώς σε ειδικές διαφορετικές συνθήκες, δεν επιτρέπεται δηλαδή για λόγους υγείας να εμβολιαστούν.

  Αρέσει σε 1 άτομο

 4. Στο ΣτΕ η συνταγματικότητα του προστίμου των 100 ευρώ σε όσους αρνούνται να εμβολιαστούν

  Στο ΣτΕ έχουν προσφύγει αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, αρεοπαγίτες, δικηγόροι, ιερέας, εκπαιδευτικοί και ζητούν την ακύρωση της υπουργικής απόφασης που προβλέπει στο διηνεκές την επιβολή του προστίμου στους αρνητές
  Αρνητές εμβολιασμού κατά του COVID-19, οι οποίοι επί το πλείστον είναι συνταξιούχοι και άνω των 60 ετών, προσέφυγαν στο ΣτΕ και ζητούν να ακυρωθεί η σχετική υπουργική απόφαση που προβλέπει την μηναία καταβολή προστίμου των 100 ευρώ σε όσους αρνούνται να εμβολιαστούν.

  Υποστηρίζουν ότι είναι αντισυνταγματική, αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΧΘΔΕΕ), καθώς και παράνομη η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και της επιβολής διοικητικού προστίμου των 100 ευρώ.

  Με την από 30.12.2021 κοινή υπουργική απόφαση καθορίστηκε η διαδικασία και οι λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού κατά του COVID-19. Η επίμαχη υπουργική απόφαση προβλέπει τις κατηγορίες εκείνες των πολιτών που εξαιρούνται από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, όπως εκείνοι οι οποίοι έχουν λάβει απαλλαγή από την υποχρεωτικότητα από τις τριµελείς υγειονομικές επιτροπές για λόγους υγείας (όπως είναι σοβαρή αλλεργική αντίδραση, διαγνωσµένη αλλεργία, ιστορικό θροµβοπενίας κ.λπ.), όσοι έχουν εμβολιαστεί στο εξωτερικό και όσοι έχουν κάνει αίτηση για εμβολιασμό κατ’ οίκον, αλλά αυτός δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί.

  Η ίδια η υπουργική απόφαση προβλέπει ότι όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί κατά του COVID-19 θα τους επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο των 100 ευρώ το μήνα και για όσο διάστημα παραμένουν ανεμβολίαστοι.

  Έτσι, προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας 18 ανεμβολιάστοι πολίτες οι οποίοι έχουν γεννηθεί έως και την 31η Δεκεμβρίου 1961, οι οποίοι είναι κατά κόρον απόμαχοι της εργασίας. Μεταξύ των προσφευγόντων στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είναι πρώην αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, δύο αρεοπαγίτες, ένας πρώην πρόεδρος Εφετών, δύο δικηγόροι, ένας γιατρός, ένας ιερέας, ένας συνταξιούχος εκπαιδευτικός, ιδιωτικοί υπάλληλοι, κ.λπ.

  Οι αρνητές, μέσω του συνηγόρου τους, καθηγητή της Νομικής Σχολής του Καποδιαστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Πάνου Λαζαράτου, υποστηρίζουν ότι η επίμαχη υπουργική απόφαση, προσβάλει τα ατομικά δικαιώματά τους, τα Συνταγματικά προστατευόμενα προσωπικά δεδομένα και τα περιουσιακά τους δεδομένα, λόγω της επιβολής του προστίμου των 100 ευρώ. Και ενώ, την ίδια στιγμή, τα τρία αυτά προσωπικά δεδομένα προστατεύονται από την ΕΣΔΑ και τον ΧΘΔΕΕ.

  Στην αίτηση ακύρωσης τους οι 18 επικεντρώνονται στην παραβίαση των προσωπικών δεδομένων τους, καθώς για την επιβολή του προστίμου των 100 ευρώ, ακολουθείται μια δαιδαλώδης και μακρόσυρτη διαδικασία. Υποστηρίζουν ότι για την επιβολή του προστίμου θα διαβιβάζονται τα προσωπικά δεδομένα τους, όπως είναι ονοματεπώνυμο, πατρώνιμο, μητρώνιμο, ημερομηνία γέννησης και ΑΜΚΑ από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), προκειμένου να προσδιοριστεί το ΑΦΜ του κάθε αρνητή. Από εκεί η ΓΓΠΣΔΔ θα διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα τους στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

  Όμως, η επίμαχη υπουργική απόφαση προβλέπει μεν τον τρόπο διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων, αλλά δεν προβλέπει τεχνικά πως θα γίνει η μεταβίβαση αυτή με ασφαλή και εμπιστευτικό τρόπο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και ο αποκλεισμός πιθανής διαρροής τους. Ούτε όμως προβλέπει τον ακριβή χρόνο τήρησης των προσωπικών δεδομένων από τις εμπλεκόμενες Δημόσιες υπηρεσίας, αλλά δεν προβλέπει ούτε τη διαδικασία ελέγχου και διαπίστωσης τυχόν παραβάσεων. Ακόμη, δεν προβλέπει πως θα γίνει η βεβαίωση και είσπραξη των προστίμων.

  Με άλλα λόγια, η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση δεν εξασφαλίζει την λειτουργία του συστήματος είσπραξης των προστίμων με ταυτόχρονη προστασία των προσωπικών ευαίσθητων δεδομένων.

  Κατά συνέπεια, η υπουργική απόφαση η οποία προβλέπει εις το διηνεκές την κύρωση του μηνιαίου προστίμου των 100 ευρώ, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την προστασία της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, την προστασία της αξίας του ανθρώπου, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του κάθε πολίτη. Αξίες οι οποίες προστατεύονται ρητά από την ΕΣΔΑ, τον ΧΘΔΕΕ και το Σύνταγμα.

  Σε άλλο σημείο της αίτησης ακύρωσης, επισημαίνεται ότι η κύρωση της καταβολής του προστίμου αφαιρεί μηνιαίως και αδιακρίτως του ύψους του μισθού ή της σύνταξης το ποσό των 100 ευρώ, ακόμη και από τους πένητες, θέτοντας με τον τρόπο αυτό «υπαρξιακό minimum ομάδας θιγομένων πολιτών», κάτι που είναι αντίθετο στην αρχή της αξίας του ανθρώπου. Εξάλλου, η εν λόγω υπουργική απόφαση δεν συνδέει «το μέτρο του de facto υποχρεωτικού εξαναγκασμού σε εμβολιασμού, με την άμεση διακινδύνευση της δημόσιας υγείας» με συνέπεια να είναι προδήλως αντίθετη «στην αρχή της αξίας του ανθρώπου».

  Το άρθρο 2 του Συντάγματος, υπογραμμίζει ο κ. Λαζαράτος, προβλέπει ότι η αρχή της αξίας του ανθρώπου είναι «απαραβίαστη και ανεπιφύλακτη, υπό την έννοια ότι δεν υπόκειται σε κανένα περιορισμό», ενώ η ίδια συνταγματική διάταξη «επιβάλλει να μην υποβιβάζεται ο άνθρωπος σε αντικείμενο-εργαλείο για την εξυπηρέτηση οποιουδήποτε σκοπού του κράτους».

  Τέλος, επισημαίνεται, ότι η επιβολή της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού με συγκεκριμένα εμβόλια είναι καθ΄ εαυτή αντισυνταγματική, πολλώ δε μάλλον που συνδέεται από την επιβολή διοικητικής κύρωσης οικονομικής φύσεως».

  Αρέσει σε 1 άτομο

 5. Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες

  Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στο πρόσωπο μας για την νομική σας εκπροσώπηση εναντίον της υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία Αριθμ. ΓΠ.οικ. 7586 με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας προσδιορισμού των υπόχρεων προσώπων και επιβολής του διοικητικού προστίμου «, όπως δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ Β’ 608/12-2-2022.

  Οι ενέργειες που αναλαμβάνει το γραφείο μας είναι οι ακόλουθες

  1.Σύνταξη προσφυγής (κύριο δικόγραφο) ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου της περιφέρειας όπου επιβλήθηκε το πρόστιμο δηλαδή του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου περιφέρειας Αθηνών Θεσσαλονίκης Ηρακλείου Κρήτης ή λοιπών Νομών. Υπάρχει περίπτωση τα δικόγραφα λόγω συνάφειας να κατατεθούν και ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας εκάστου προσφεύγοντος.

  1. Σύνταξη αιτήσεως αναστολής (ασφαλιστικά μέτρα) για την αναστολή καταβολής του προστίμου μέχρις δημοσιεύσεως αποφάσεως επί της ως άνω διοικητικής προσφυγής, καθώς και αιτήματος λήψεως προσωρινής διαταγής για την προσωρινή αναστολή καταβολής του προστίμου μέχρι την εκδίκαση της υποθέσεως επί της αιτήσεως αναστολής.
  2. Κοινοποίηση των δύο ως άνω δικογράφων στην κατά τόπο αρμόδια Δ.Ο.Υ είτε στην Α.Α.Δ.Ε

  Αναλόγως του αριθμού των προσφευγόντων σε κάθε δικόγραφο το οποίο θα κατατεθεί στο παραπάνω δικαστήριο θα υπολογιστεί και το κόστος που θα επιβαρύνει έκαστο από εσάς

  Παρακαλούνται όσοι έχουν ιατρικούς λόγους να αποστείλουν α) σχετικό ή σχετικά πιστοποιητικά β) πράξη επιβολής προστίμου γ) μηνιαίο σημείωμα συντάξεως, δ) για όσους τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση και τελούν υπό την εποπτεία συγγενών, την απόφαση της δικαστικής συμπαράστασης

  Όσοι είναι εν ενεργεία και όχι συνταξιούχοι, να διευκρινίσουν τι αντικείμενο ασχολίας έχουν, τις μηνιαίες αποδοχές τους και μηνιαίο σημείωμα μισθοδοσίας

  Κοστολόγιο
  αν τα δικόγραφα περιλαμβάνουν αριθμό 10 προσφευγόντων και άνω, 80 ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο ως αμοιβή για την σύνταξη των δικογράφων, ΠΛΕΟΝ κόστους επιδόσεως στην αρμόδια Δ.Ο.Υ ή στην ΑΑΔΕ των δικογράφων της προσφυγής και της αιτήσεως αναστολής

  ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ

  Για όλους τους προσφεύγοντες και καθένα ξεχωριστά, ασχέτως πόσα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σταλούν, κάθε πράξη επιβολής προστίμου αφορά κάθε σύζυγο ή κάθε φυσικό πρόσωπο χωριστά.
  Είναι αναγκαίο να μπορούν να αποδείξουν ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΑ!!!
  1.ΠΟΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ Ή Η ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ
  2.ΑΝ ΕΧΕΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΩΝ
  3. ΑΝ ΕΧΕΙ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΟΛΥΕΞΟΔΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
  4. ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή ΥΠΕΡΓΗΡΟ ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ
  5 ΑΝ ΜΕΝΕΙ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ Η ΜΙΣΘΩΝΕΙ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΜΙΣΘΏΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ

  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΛΛΑ ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
  ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΠΟ ΑΑΔΕ!

  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΟΠΩΣ ΕΚΑΣΤΟΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΜΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΙ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΣ

  1) ονοματεπώνυμο του πατρώνυμο , συνταξιούχου (ή το επάγγελμα που έκαστος ασκεί αν δεν είναι συνταξιούχος) , κατοίκου τόπος κατοικίας Αττικής ή άλλες περιφέρειας με νομό , οδός , αριθμ. , ΑΦΜ , ΑΜΚΑ

  Αντιλαμβάνεστε ότι για λόγους εξοικονόμησης χρόνου είναι αδύνατο το γραφείο μας να επικοινωνεί και να επαναλαμβάνει τα ανωτέρω σε έκαστο από εσάς, διότι δεν θα υπάρχει χρόνος να αφιερωθεί στην σύνταξη των δικογράφων, όμως όλα τα μηνύματα σας έχουν παραληφθεί και αναγιγνώσκονται.
  με εκτίμηση.

  Άγγελος Τσάσης Μαρία Σταθέα

  E-mail:

  tsasis_stathea_legaladvisors@hotmail.com

  Αρέσει σε 1 άτομο

 6. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

  Παρακαλούμε όπως μας αποστέλλετε τα έγγραφα στη μορφή που σας ζητείται διότι αλλιώς είναι ανεπίδεκτα δικαστικής εκτιμήσεως και η προσφυγή σας ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ!

  Όλα τα έγγραφα που θα αποστείλετε θα έχουν τη μορφή PDF ώστε να είναι αναγνώσιμα κατά την επεξεργασία τους

  Η πράξη επιβολής προστίμου έχει αποκλειστικά την ακόλουθη μορφή και για την εκτύπωση της και αποστολή της όσοι δεν μπορείτε να απευθυνθείτε στους λογιστές σας, δεν μπορεί η νομική εκπροσώπηση να έχει επικοινωνία με τον καθένα από εσάς ξεχωριστά

  Εάν είσαστε σίγουροι για τα έγγραφα που στέλνετε, τότε μόνο να τα στέλνετε, αλλιώς η νομική εκπροσώπηση ΔΕΝ ΘΑ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΑ παρά μόνο με όσα είναι σωστά
  Σε επόμενη επιστολή θα κοινοποιηθούν οι λογαριασμοί για την συμμετοχή στην προσφυγή και θα θεωρηθούν συμμετέχοντες στα δικόγραφα της προσφυγής της αιτήσεως αναστολής και της προσωρινής διαταγής ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΧΟΥΝ ΣΤΕΙΛΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ όπως είναι ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF
  1. Η ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ όπως παραπάνω 2. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ή ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΟΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ 3. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑΧΙΣΝΕΤ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΕΣ

  Επικοινωνία με το δικηγορικό γραφείο είναι περιττή όλα περιλαμβάνονται σε ότι έχει λεχθεί, δικόγραφο προσφυγής θα δημοσιευτεί μόνο μετά την κατάθεση των δικογράφων στον ιστότοπο « ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ»

  https://www.eleutheroixana.gr/

  Αρέσει σε 1 άτομο

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.